36 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


POSTULATY ZAŁOGI STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ
POSTULATY ZAŁOGI STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ


Żądamy umożliwienia połączenia telefonicznego z Komitetem Strajkowym Stoczni Szczecińskiej

 1. Powołać wolne i niezależne od Partii związki.
 2. Żądamy odczuwalnej przez społeczeństwo poprawy zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe i konsumpcyjne.
 3. Żądamy odczuwalnej podwyżki płac w wysokości 2 tysięcy w odniesieniu do obecnego wynagrodzenia na poszczególnych zawodach i stanowiskach.
 4. Podwyższyć najniższe emerytury i renty do 3 tysięcy zł.
 5. Pracownikom, którzy utracili zdrowie w zakładzie pracy: utrzymać zarobki nie niższe niż na poziomie poprzedniego stanowiska pracy.
 6. Żądamy trzyletnich płatnych urlopów macierzyńskich.
 7. Żądamy zrównania zasiłku rodzinnego, wysługi lat, rent i emerytur dla wszystkich grup zawodowych do poziomu pracowników wojska i milicji.
 8. Rozpowszechnić treść Karty Praw Człowieka i Obywatela z Konferencji w Helsinkach w formie drukowanej.
 9. Zalegalizować prawo do strajku w Konstytucji PRL.
 10. Żądamy gwarancji nierepresjonowania wszystkich strajkujących a w szczególności ich przedstawicieli, wybranych przez załogi w czasie strajku.
 11. Zaprzestać prześladowań działaczy opozycji i umożliwić konstytuowanie nowych ugrupowań polityczno-społecznych.
 12. Żądamy całkowitych swobód do pracy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz nadawania w radio i telewizji w niedzielę i święta mszy świętej.
 13. Ufundować przed bramą Stoczni tablicę upamiętniającą ofiary wydarzeń w grudniu 1970 r.
 14. Zlikwidować niepotrzebne dla PRL wydatki typu Hermaszewski i pomoc dla trzeciego świata.
 15. Żądamy poprawy lecznictwa w Polsce a w szczególności zaopatrzenia w leki oraz zrównania ich cen do obowiązujących milicję i wojsko.
 16. Zahamować wzrost cen i wzmóc kontrolę cen usług sektora prywatnego i państwowego.
 17. Zlikwidować sklepy wewnętrzne milicji, wojska i partii.
 18. Zlikwidować sklepy komercyjne oraz ceny komercyjne i ekspresowe.
 19. Żądamy zaniechać sprzedaży atrakcyjnych towarów produkcji krajowej w sklepach Peweksu.
 20. Żądamy wyjaśnienia sytuacji teraźniejszej w Kraju i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych.
 21. Skończyć z „cichą” podwyżką cen.
 22. Żądamy lepszego zaopatrzenia Stoczni w materiały potrzebne do produkcji.
 23. Przywrócić prawo do pracy ludziom zwolnionym za działalność w Komisjach Robotniczych w 1970 r. i przyjąć ich spowrotem (sic!) do pracy.
 24. Znieść cenzurę w PRL.
 25. Żądamy wszystkich sobót wolnych i płatnych dla wszystkich pracowników.
 26. Żądamy przedstawienia przez Rząd programu rozwiązania kwestii mieszkaniowej z zagwarantowaniem aby okres oczekiwania na mieszkanie nie trwał dłużej jak 5 lat.
 27. Ograniczyć okres szkolenia wojskowego do jednego roku a pozostały okres służby wojskowej przeznaczyć na pracę na rzecz gospodarki narodowej.
 28. Pracowników niesprawdzających się na kierowniczych stanowiskach przesuwać na niższe a nie jak dotychczas na równorzędne.
 29. Dokonać obiektywnej kontroli zbędnych etatów pracowników umysłowych oraz zlikwidować etaty fizyczne na których pracują pracownicy umysłowi.
 30. Włączyć Biuro TK do jednolitej struktury Stoczni w celu zmniejszenia administracji.
 31. Zwiększyć wysokość diet pracownikom w podróżach służbowych.
 32. Zaprzestać oddelegowywania pracowników do szkół partyjnych na koszt Stoczni.
 33. Ujednolicić „Kartę Stoczniowca” z „Kartą Górnika”.
 34. Przyznać przywileje wynikające z „Karty Stoczniowca” pracownikom firm obcych zatrudnionym w Stoczni.
 35. Wynagrodzenie za czas strajku wypłacić z funduszu Związków Zawodowych pochodzącego ze składek związkowych.
 36. Postulaty wysunięte przez strajkującą Stocznię ogłosić w prasie.Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.