Śpiewnik kościelny/Witaj niebios Królowa Pani

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Witaj niebios Królowa Pani
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Zobacz też Salve Regina

Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI

Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XIV.
Z łacińskiego: Salve Regina.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp g4 \stemDown c4 b4 | c4 d4 c4 | d4 e2 | c2 r4 | d4 d4 d4 | \break
    e2 c4 | b2 a4 | \stemUp g2 r4 }
  \stemDown e'4 (c4) e4 | d4 (b4) d4 | \break
  c4 a4 d4 | \times 2/3 { c8 ([b8 a8]) } \stemUp g4 r4 | \stemDown e'4 g4 e4 | d4 (b4) d4 | \break
  b2 a4 | \stemUp g2 r4 | g4 \stemDown c4 b4 | c4 d4 c4 | d4 e2 | \break
  c2 r4 | d4 d4 d4 | e2 c4 | d2 b4 | c2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Wi -- taj nie -- bios Kró -- lo -- wa Pa -- ni,
  God -- naś wszel -- kie -- go po -- kło -- nu,
  Wi -- taj coś jest naj -- le -- psza z_ma -- tek,
  O -- bro -- no grze -- szni -- ków szcze -- ra,
  Kto się do cię w_ży -- cia o -- sta -- tek
  Schro -- ni, szczę -- śli -- wie u -- mie -- ra.
}}
\addlyrics { \small {
  Wszak w_li -- to -- ści twej za -- u -- fa -- ni,
  Ci -- śniem się do twe -- go tro -- nu:
}}


Witaj niebios Królowa Pani,
Godnaś wszelkiego pokłonu,
Wszak w litości twej zaufani,
Ciśniem się do twego tronu:
Witaj coś jest najlepsza z matek,
Obrono grzeszników szczera,
Kto się do cię w życia ostatek
Schroni, szczęśliwie umiera.

Tyś jest życiem, nadzieją naszą,
Twe miłosierdzie bez granic,
Niech nas grzechy jak chcą tak straszą,
Przy twej obronie to za nic:
Do cię syny Ewy wołają,
Płacząc, wzdychając wygnańcy,
Co wśród nędzy tylko zostają,
Smutni tej ziemi mieszkańcy.

Nie zważając żeśmy skalani,
Krnąbrne, ułomne stworzenia,
Z miłosierdzia na nas o Pani!
Rzuć twe łaskawe spojrzenia:
Czysty owoc czystego łona,
Co winy grzeszników maże,
Daj po śmierci niech go zasłona
Nie kryje, niech się pokaże.

Jezus Pan ten co gładzi winy,
Kiedy skończymy wygnanie,
W szczęśliwości owej jedyny,
Niech się nam zbawieniem stanie:
Zdarz Maryja dobra bez miary,
Wszak tobie cześć niosąc w dani,
Składać będziem dzięki, ofiary,
O święta! o słodka Pani!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).