Śpiewnik kościelny/Przyjmij od nas Jezu dzięki

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PIEŚŃ XXII.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff
\stemDown
c8 c8 c8 a8 | bes8 bes8 bes8 \stemUp g8 | \stemDown a8 a8 a8 d8 | c4 a4 \bar "|." \break
c8 c8 c8 a8 | bes8 bes8 bes8 \stemUp g8 | \stemDown a8 a8 bes8 g8 | g4 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Przyj -- mij od nas Je -- zu dzię -- ki za twe na -- ro -- dze -- nie,
Któ -- ryś ra -- czył z_nie -- ba zstą -- pić dla nas na zba -- wie -- nie.
}}


Przyjmij od nas Jezu dzięki za twe narodzenie,
Któryś raczył z nieba zstąpić dla nas na zbawienie.
I Maryi matce twojej niech będzie cześć, chwała,
Która cię z czystych wnętrzności na ten świat wydała.
Józefa także świętego wespół uwielbiamy,
Bo go ojcem twym mniemanym i stróżem być znamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).