Śpiewnik kościelny/Oto przychodzim przed twój obraz Pani

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Oto przychodzim przed twój obraz Pani
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie II jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ III.
Gdy Kompanija wchodzi do Kościoła.  \relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff
   \repeat volta 2 {
   \stemDown f2 c4 c | d2 c | bes4 a d c | bes2 a } \break
   c2 d4 e | f2 f | e4 f g e | d2 c | \break
   f2 c4 c | d2( f4) d | c bes \stemUp a g | \stemDown g2 f \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
  O -- to przy -- cho -- dzim przed twój o -- braz Pa -- ni, 
  Przy -- mij je od nas i we -- źmij na wie -- ki, 
  A nie wy -- pu -- szczaj nas z_swo -- jej o -- pie -- ki. 
  } }
  \addlyrics { \small {
  Z_u -- ni -- żo -- no -- ścią nie -- siem ser -- ca w_da -- ni:
  } }

Oto przychodzim przed twój obraz Pani,
Z uniżonością niesiem serca w dani:
Przyjmij je od nas i weźmij na wieki,
A nie wypuszczaj nas z swojej opieki.

Jakąż radością serca nasze zdjęte!
Gdy możem widzieć twe oblicze święte,
Gdy się znajdujem w miejscu sławnem cudy,
Gdzie ci cześć dają różnych krajów ludy.

Tu się do ciebie króle i nędzarze
Cisną pospołu, kalecy, łazarze:
Tu się ucieka sierota strapiona,
Ty wszystkich tulisz do swojego łona.

Przyjmijże i nas o Matko jedyna,
Poleć nas łasce najmilszego Syna:
Proś go za nami by odpuścił grzechy,
A ty nam w troskach bądź Matką pociechy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).