Śpiewnik kościelny/O jak są wielkie dary twoje Boże!

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł O jak są wielkie dary twoje Boże!
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Świętych Pańskich III jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ XXI.
O Bł. Bronisławie Pannie.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemDown c2 bes4 a | d2( f4) d | c bes bes a | \stemUp a2 g \bar ":|" \break
   g2 g4 a | \stemDown c2 \stemUp g | a4 g \stemDown a bes | c2 a | \break
   d4 bes a2 | \stemUp g f \bar "|."  s4 s s s  \break
}
\addlyrics { \small {
O jak są wiel -- kie da -- ry two -- je Bo -- że!
Któ -- re wy -- le -- wasz ze skar -- bu two -- je -- go
Nie -- prze -- bra -- ne -- go.  
} }
\addlyrics { \small {
Któż za nie go -- dnie wy -- dzię -- ko -- wać mo -- że;
} }O jak są wielkie dary twoje Boże!
Któż za nie godnie wydziękować może;
Które wylewasz ze skarbu twojego
Nieprzebranego.

Sześć to już wieków blizko upłynęło,
Jak Bronisławę szczęście ogarnęło,
Twej chwały wiecznej, nigdy niepojętej,
I zawsze świętej.

W dniach naszych więcej przydajesz jej chwały,
Gdy oprócz Polski, Kościół nadto cały
Widzi ją w niebian umieszczoną gronie,
Na twojem łonie.

O jakaż radość serca nam napawa,
Gdy twoje dary, z których wielka sława
Dla Bronisławy, dziś szczególniej czcimy,
I w niej wielbimy.

Ciesz się Krakowie! Bóg nad tobą czuwa,
Coraz ci nowych patronów nadsuwa:
Szanuj ich cnotę i słuchaj ich rady,
Wstępuj w ich ślady.

Zaufaj w Bogu, Bóg ci nie da zginąć,
Gdy wiarą prawą, cnotą będziesz słynąć:
Modły patronów będą ci skuteczne,
Na wieki wieczne.

Patronko święta miasta i narodu,
Bezbożność, grzechy oddal z tego grodu,
Twą wielowładną przed Bogiem przyczyną,
Niech cnoty słyną.

O Bronisławo! niech twe imię święte,
Zniszczy niesławę, nienawiści wszczęte:
Niech się nawzajem jak bracia kochamy,
I pokój mamy.

Wielu klęskami lud jest uciśniony,
Od ciebie czeka prośby i obrony
Przed Bogiem, więc się racz wstawiać za nami,
Choć grzesznikami.

Do naszych czasów Bóg cię pozostawił,
Aby szczególniej imię twoje wsławił,
Policzając cię powagą kościoła,
Do świętych koła.

Z większą więc dzisiaj ufnością do ciebie
Wołamy, błagaj Pana twego w niebie,
Niech się zmiłuje, niech odpuści winy,
Bóg nasz jedyny.

Niechaj ci chwała zawsze będzie Panie,
Od nas niegodnych, a póki nas stanie,
W twej Bronisławie niech twe imię znamy,
Zawsze kochamy.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).