Śpiewnik kościelny/Nowy rok bieży

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Pasterze mili Nowy rok bieży Bóg się z Panny narodził
Kolędy
Polska kolęda z ok. XVII wieku. Grana na wiele melodii z licznymi zmianami tekstu. W XVIII w. śpiewana na polonezową melodię "Wezmę ja kontusz". Obecne melodie grane pod tą kolędę pochodzą najprawdopodobniej z XIX w.

PIEŚŃ VIII.\relative c' {
\clef tenor
\key a \minor
\time 3/4
\autoBeamOff
a4 c8 b8 a8 gis8 | a4 c8 b8 a8 gis8 | c4 d4 e4\fermata \bar "|." \break
e4 f8 e8 d8 c8 | d4 e8 d8 c8 b8 | e4 gis,4 \stemUp a4_\fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
No -- wy rok bie -- ży, w_ja -- seł -- kach le -- ży, A kto, kto?
Dzie -- cią -- tko ma -- łe, daj -- cie mu chwa -- łę, Na zie -- mi.
}}


Nowy rok bieży, w jasełkach leży, . . . A kto, kto?
  Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę, . . Na ziemi.

Leży dzieciątko jako jagniątko, . . . A gdzie, gdzie?
  W Betleem mieście, tam się pospieszcie, Znajdziecie.

Jak go poznamy, gdy go nie znamy, . . Jezusa?
  Podło uwity, nie w axamity, . . . Ubogo.

Wół, osioł ziewa, parą zagrzewa, . . A jakoż?
  Klęcząc, padając, chwałę oddając, Przy żłobie.

Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, . . A co, co?
  Niech chwała będzie, zawsze i wszędzie Dzieciątku.

Królowie jadą z wielką gromadą,. . . A zkąd, zkąd?
  Od wschodu słońca, szukają końca . Zbawienia.

Skarb otwierają, dary dawają, . . . A komu?
  Wielcy Królowie, możni Panowie, . Dzieciątku.

Pójdźcie Kapłani do tej to stajni, . . . A proście:
  Niech w rękach waszych a ustach naszych, Bóg roście.

Pójdź miła młodzi, Jezus się rodzi . . W stajence,
  Daryć przynosi, rączki podnosi, . . Dziecięce,

Pójdźcie panienki do tej stajenki, . Klęknijcie,
  Wasz oblubieniec da rajski wieniec, Dziękujcie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).