Mądrości! która z ust Bożych wypływasz (1838)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Mądrości! która z ust Bożych wypływasz
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni adwentowe I
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ II.

Siedm Antyfon Adwentowych.\new Voice="melodia" {
\relative c' 
{\clef tenor
 \key f \major
 \time 4/4
 f2 e4 c4 |
 d2 c2 |
 a4 bes4 c4. bes8 |
 \stemUp a4( g4) f2 \bar ":|"
 \break
 f2 g4 a4 |
 bes4( a4) g2 |
 f4 g4 a4 f4 |
 \stemDown c'4 (d4) c2 |
 \break
 \stemUp f,2 g4 a4 |
 bes4. (a8 g2) |
 f2 r2 \bar "|."
 } }
\addlyrics { \small {
<<
{ Mą -- dro -- ści! któ -- ra z__ust Bo -- żych wy -- pły -- wasz, }
\new Lyrics = "drugiWers"
\with { alignBelowContext = #"firstVerse" } {
\set associatedVoice = "melodia"
Wszy -- stko u -- rzą -- dzasz, zew -- sząd cel do -- by -- wasz:
}
>>
Przy -- bądź i na -- ucz nas dróg roz -- trop -- no -- ści,
Wiecz -- na mą -- dro -- ści.
}
}


O Sapientia!
Mądrości! która z ust Bożych wypływasz,
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:
Przybądź i naucz nas dróg roztropności,
Wieczna mądrości.

O Adonai!
O Adonai! Wodzu Izraela,
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela:
Przybądź upadłym pod ciężkiem brzemieniem,
Z silnem ramieniem.

O Radix!
Korzeniu Jesse! tyś chorągwią ludów,
Zamilkną króle na widok twych cudów:
Przybądź i pospiesz, użal się złej doli,
Wybaw z niewoli.

O Clavis!
Kluczu Dawidów! Izraela Boże!
Co ty otworzysz, nikt zamknąć nie może:
Przybądź a wywiedź mocą twej prawicy,
Więźniów z ciemnicy.

O Oriens!
O wschodzie ranny! światło wiekuiste,
Sprawiedliwości słońce promieniste:
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące,
Nędznych tysiące.

O Rex!
Królu narodów! tyś ich upragnieniem,
Tyś jest węgielnym jedności kamieniem:
Przybądź, niech człowiek przez ciebie stworzony
Będzie zbawiony.

O Emmanuel!
Emmanuelu! Królu! Prawodawco!
Oczekiwanie narodów i zbawco:
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie,
Boże! nasz Panie.

W czterotysiącznej utęschnienia nocy,
Patryarchowie, Króle i Prorocy,
I naród wszystek takie głosy wznosił,
O zbawcę prosił.

Też głosy wznosim dziś w kościele nowym,
W czteroniedzielnym czasie Adwentowym:
Pamiętni skutków upadku ciężkiego
Adamowego.

Ty coś z szatańskiej wykupił nas ręki,
O Chryste! przyjmij cześć naszą i dzięki:
Daj twój obchodzić w czystości sumienia
Dzień narodzenia.

Zobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).