Śpiewnik kościelny/Litanija do Wszystkich Świętych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Litanija do Najświętszej Maryi Panny Litanija do Wszystkich Świętych Melodyje do Litanij
Litanija do Najświętszej Maryi Panny Litanija do Wszystkich Świętych Melodyje do Litanij

LITANIJA
Do Wszystkich Świętych.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,

Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże,

Zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże,

Zmiłuj się nad nami.

Święta Maryja,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Michale,
Święty Gabryelu,
Święty Rafale,

Módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,

Módlcie się za nami.

Wszyscy święci niebiescy Duchowie,

Módlcie się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu,

Módl się za nami.

Święty Józefie,

Módl się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Patryarchowie i Prorocy,

Módlcie się za nami.

Święty Pietrze,
Święty Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Jakóbie,
Święty Janie,
Święty Tomaszu,
Święty Jakóbie,
Święty Filipie,
Święty Bartłomieju,
Święty Mateuszu,
Święty Szymonie,
Święty Tadeuszu,
Święty Macieju,
Święty Barnabo,
Święty Łukaszu,
Święty Marku,

Módl się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Apostołowie i Ewangelistowie,

Módlcie się zan.

Wszyscy ŚŚ. Uczniowie Pańscy,

Módlcie się za nami.

Wszyscy ŚŚ. niewinni Młodziankowie,

Módlcie się za nami.

Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wincenty,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Wacławie,
Święty Floryjanie,

Módl się za nami.

Święci Fabijanie i Sebastyjanie,

Módlcie się za nami.

Święci Janie i Pawle,

Módlcie się za nami.

Święci Kosma i Damijanie,

Módlcie się za nami.

Święci Gerwazy i Protazy,

Módlcie się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Męczennicy,

Módlcie się za nami.

Święty Sylwestrze,
Święty Grzegorzu,
Święty Ambroży,
Święty Augustynie,
Swięty Hieronimi,
Swiętv Marcinie,
Święty Mikołaju,
Święty Kazimierzu,

Módl się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Biskupi i Wyznawcy,

Módlcie się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Doktorowie,

Módlcie się za nami.

Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święty Dominiku,
Święty Franciszku,
Święty Jacku,

Módl się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Kapłani i Lewitowie,

Módlcie się za nami.

Wszyscy ŚŚ. Zakonnicy i Pustelnicy,

Módlcie się za nami.

Święta Anno,

Módl się za nami.

Święta Maryja Magdaleno,
Święta Agato,
Święta Łucyjo,
Święta Agnieszko,
Święla Cecylijo,
Święta Katarzyno,
Święta Anastazyjo,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto,

Módl się za nami.

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Przyczyńcie się za nami.

Bądź nam miłościw,

Odpuść nam Panie.

Bądź nam miłościw,

Wysłuchaj nas Panie.

Od wszego złego,

Wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego,
Od gniewu twego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od nagłej i niespodzianej śmierci,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od ducha nieczystego,
Od piorunów i gwałtownej niepogody,
Od potępienia wiekuistego,
Przez tajemnicę świętego wcielenia twego,
Przez przyjście twoje,
Przez narodzenie twoje,
Przez chrzest i święty post twój,
Przez krzyż i mękę twoją,
Przez śmierć i pogrzeb twój,
Przez święte zmartwychwstanie twoje,

Wybaw nas Panie.

Przez cudowne wniebowstąpienie twoje,

Wybaw nas Panie.

Przez Ducha Ś. pocieszyciela zesłanie,

Wybaw nas Panie.

W dzień sądu twego,

Wybaw nas Panie.

My grzeszni ciebie prosimy,

Wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś karanie od nas oddalić raczył,
Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,
Abyś Kościół twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i wszyst-
kie duchowne stany w świętej pobożności zacho-
wać raczył,
Abyś nieprzyjaciele kościoła świętego poniżyć raczył,
Abyś Królom i Panom chrześcijańskim pokój i zgodę
prawdziwą dać raczył,
Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i je-
dność darowac raczył,
Abyś też nas samych w służbie twej świętej utwier-
dzić i zachować raczył,
Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu po-
dnieść raczył,
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym, wiekuistą zapłatą
uczynność ich nadgrodzić raczył,
Abyś dusze nasze, braci, powinnych i dobrodziejów na-
szych, od wiekuistego zatracenia wyswobodzić ra-
czył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,
Abyś wszystkie wierne zmarłe wiecznego odpocznienia
domieścić raczył,
Abyś prośby nasze łaskawie przyjąć raczył,
Synu Boży ciebie prosimy,

Wysłuchaj nas Panie.Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,

Przepuść nam Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,

Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,

Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).