Przejdź do zawartości

Śpiewnik kościelny/Litanija do Pana Jezusa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

LITANIJA
Do Pana Jezusa.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
JEZU usłysz nas, JEZU wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Swięty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
JEZU Synu Boga żywego,
JEZU jasności Ojcowska,
JEZU śliczności światła wiecznego,
JEZU Królu chwały,
JEZU słońce sprawiedliwości,
JEZU Synu Maryi Panny,
JEZU Przedziwny,
JEZU Boże mocny,
JEZU Ojcze przyszłego wieku,
JEZU wielkiej rady Aniele,

Zmiłuj się nad nami.

JEZU najmężniejszy,
JEZU najcierpliwszy,
JEZU najposłuszniejszy,
JEZU cichy i pokornego serca,
JEZU miłośniku czystości,
JEZU miłości nasza,
JEZU Boże pokoju,
JEZU dawco żywota,
JEZU przykładzie cnot,
JEZU dusz żarliwości,
JEZU Boże nasz,
JEZU ucieczko nasza,
JEZU Ojcze ubogich,
JEZU skarbie wiernych,
JEZU dobry pasterzu,
JEZU światłości prawdziwa,
JEZU mądrości wieczna,
JEZU dobroci nieskończona,
JEZU żywocie i drogo nasza,
JEZU wesele Aniołów,
JEZU mistrzu Apostołów,
JEZU Doktorze Ewangelistów,
JEZU męztwo Męczenników,
JEZU światłości Wyznawców,
JEZU czystości Panieńska,
JEZU korono wszystkich Świętych,

Zmiłuj się nad nami.Zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw,

Odpuść nam JEZU.

Bądź nam miłościw,

Wysłuchaj nas JEZU.

Od grzechu każdego,

Wybaw nas JEZU.

Od gniewu twego,

Wybaw nas JEZU.

Od śideł szatańskich,

Wybaw nas JEZU.

Od ducha nieczystego,

Wybaw nas JEZU.

Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnienia twego,
Przez tajemnicę świętego wcielenia twego,
Przez narodzenie twoje,
Przez dziciństwo twoje,
Przez najświętsze życie twoje,
Przez prace twoje,
Przez mękę i krwawy pot twój,
Przez krzyż i opuszczenie twoje,
Przez mdłości twoje,
Przez śmierć i pogrzeb twój,
Przez zmartwychwstanie twoje,
Przez wniebowstąpienie twoje,
Przez radości twoje,
Przez chwałę twoją,

Wybaw naz JEZU.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam JEZU.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas JEZU.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
JEZU usłysz nas, JEZU wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).