Śpiewnik kościelny/Kłaniam się tobie przedwieczny Boże

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Kłaniam się tobie przedwieczny Boże
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Ciało
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

PIEŚŃ IV.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
  \stemDown c2 b4 a4 | \stemUp g4. (f8) e4 (f4) | g4 g4 a4 b4 | \stemDown c2 r2 } \break
  e2 d4 e4 | f2 f4 (e4) | d2 c4 d4 | e2 e2 \fermata | \break
  c2 b4 a4 | \stemUp g4. (f8) e4 (f4) | g4 g4 a4 b4 | \stemDown c2 r2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Kła -- niam się to_ -- bie_ przed -- wie -- czny Bo -- że,
  Ja proch mi -- zer -- ny_ przed twą mo -- żno -- ścią,
  Z_woj -- skiem A -- nio_ -- łów_ klę -- kam z_ra -- do -- ścią.
}}
\addlyrics { \small {
  Któ -- re -- go nie_ -- bo_ ob -- jąć nie mo -- że:
 
}}


Kłaniam się tobie przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może:
Ja proch mizerny przed twą możnością,
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Tu Stwórcę mego w wierze wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję;
Cieszę się wielce z twej Boskiej chwały,
Niech ci się kłania z niebem świat cały.

Dziękuję za to żeś się postawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za twoje łaski tu wyświadczone,
Odbieraj od nas serca skruszone,

Które przed tronem twoim rzucamy,
O co pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław Panie twemu stworzeniu,
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Przed oczy twoje nędze stawiamy,
Ratuj, od ciebie niech pomoc mamy.
Tyś Bogiem naszym piękności wieczna,
Bądź i obrona zawsze skuteczna.

Zostawaj z nami póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech cię wielbimy,
A gdy się żbliży z ciałem rozstanie,
Twem świętem ciałem zasil nas Panie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).