Wojenko, wojenko...

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
(Przekierowano z Wojenko, wojenko)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Wojenko, wojenko...
Wydawca B. Rudzki
Data wydania ca 1920
Druk „Jan Cotty”
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Wojenko wojenko...

Wojenko, Wojenko,
Cóżeś to za pani?
Że za ciebie giną
Że za ciebie giną
Chłopcy malowani.

Chłopcy malowani sami wybierani
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani.
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi
Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi.
Maszeruje wiara, pot się krwawy leje
Raz, dwa, stąpaj bracie, bo tak Polska grzeje.
Wojenko, wojenko, wojenko szalona,
Kogoż ty pokochasz, jeśli nie legona?
Jeśli nie legona, jeśli nie piechura,
Bo za tobą idzie relutonów chmura.
Jeśli nie piechura, jeśli nie ułana
Wojenko, wojenko nasza ukochana.
Wojenko, wojenko szanuj swych rycerzy,
Kto ciebie pokocha, wkrótce w grobie leży.
W zimnym grobie leży, zdala od rodziny
A za nim pozostał cichy płacz dziewczyny.

.[1][2][3]
{
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "RH" <<
    \relative c'
    {
     \key d \major
     <a d fis a>4. <a d fis>8 <cis g'>4 <cis a'>4 | <a e' g>4 <a d fis>2 r4 | <d fis d'>4. cis'8 <d, e gis e'>4 <d e fis b>4 |
     \break
     \repeat volta 2 {
      <d g! b>8 r8 <cis g' a>2 r4 | <fis a>4. a8 <g b>8[ cis8 d8 e8] | <d fis>4. <d fis>8 <cis e>8[ <b d>8 <a cis>8 <g b>8]
      \break
      <fis a>4. <fis d a>8 <g d b>4 <a e cis>4 | 
     }
     \alternative {
      { <e g>8 r8 <d fis>2 r4 } 
      { <cis e g>8 r8 <d fis>2 r4 }
     }
\bar "|."
    }
    \addlyrics {
     Wo -- jen -- ko, Wo -- | jen -- ko, | Có -- żeś to za
     pa -- ni? | Że za cie -- bie gi -- ną | Że za cie -- bie gi -- ną
     Chło -- pcy ma -- lo -- | wa -- ni | wa -- ni
    }
  >>
  \new Staff = "LH" <<
   \clef "bass"
    {
     \key d \major
     <d, a, e>4. <d, a, e>8 <a, e g a>4 <a, e g a>4 | <d, d>8[ d,8 a,8 d8] \stemUp fis8[ e8 d8 cis8] | \stemNeutral b,4 <fis b d'>4 e,4 <e gis b>4 |
     \break
     \repeat volta 2 {
      a,8[ e8 g!8 b8] a8[ g8 fis8 d8] | <d, d>4 <fis a d'>4 e4 <g a cis'>4 | <d, d>4 <fis a d'>4 g4 <b e'>4
      \break
      <a, a>4 a,4 a4 <a, g>4 |
     }
     \alternative {
      { d8 r8 <a, a>8.[ <b, b>16] \stemDown <a, a>8[ <g, g>8 <fis, fis>8 <e, e>8] }
      { d4 \stemUp <a, a>4 <d, d>4_> r4 }
     }
    }
  >>
 >>
}

Przypisy

 1. Przypis własny Wikiźródeł Tekst znany również pod tytułem Legun na wojence.
 2. Przypis własny Wikiźródeł Słowa anonimowe, ich autorstwo czasami przypisuje się Feliksowi Gwiżdżowi. Muzyka na podstawie melodii ludowej.
 3. Przypis własny Wikiźródeł Pieśń została odnotowana pierwszy raz w roku 1917, lecz prawdopodobnie powstała wcześniej.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).