Zasady współpracy z Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym w Szczecinie w zakresie informacji

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Zasady współpracy z MKR zakresie informacji
Zasady współpracy z MKR zakresie informacji


 1. Informacje dotyczyć będą przede wszystkim realizacji protokołu ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie. Dotyczy to w szczególności:
  • informacji o stopniu realizacji wniosków i postulatów,
  • informacji o spotkaniach i rezultatach rozmów w zakładach pracy z przedstawicielami resortów,
  • przykłady współdziałania, wspólnego rozstrzygania spraw pracowniczych przez Komisje Robotnicze i Rady Zakładowe,
  • przykłady współdziałania Komisji Robotniczych i Rad Zakładowych na gruncie Konferencji Samorządu Robotniczego.
 2. Informacje o pracach Komisji Mieszanej.
 3. Przekazywane informacje dot. samorządnych związków zawodowych winny jednocześnie utwierdzać społeczeństwo, że nowe związki zawodowe powstają na zasadach uznania pryncypiów ustrojowych socjalizmu w oparciu o:
  • socjalistyczną własność środków produkcji,
  • przestrzeganie Konstytucji PRL,
  • uznanie międzynarodowych sojuszów naszego państwa,
  • uznanie kierowniczej roli PZPR.
 4. Informacje dla załóg polskich statków morskich przekazywane będą w formie i objętości charakterystycznej w tej formie przekazu - poprzez PAP i audycję radiową "Dla tych co na morzu".
 5. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i zwyczajami teksty będą miały charakter dziennikarski. Dziennikarz i redakcja dokonuje opracowania redakcyjnego tekstu i odpowiada za jego treść konsultując w wypadkach koniecznych z MKR.
 6. MKR przekazywał będzie redakcji komunikaty, informacje, zapraszając również pracownika redakcji na obrady, który będzie ponosił odpowiedziałność z ich opracowanie.
 7. Zgodnie z dotychczasową praktyką "Kurier Szczeciński" zamieszczał będzie informacje o problematyce prac i działań MKR, który ustali łącznika do współpracy z redakcją.


1. Wiceprzewodniczący Komisji Mieszanej z ramienia MKR
Jarosław Mroczek
2. Członek Komisji Mieszanej z ramienia MKR
Marian Juszczuk
3. Członek Komisji Mieszanej z ramienia MKR
Leszek Dlouhy
1. Dziennikarz
Edmund Kieszkowski
2. Dziennikarz
Henryk Reimus
1. Kierownik Wydziału KW PZPR
Jacek Błędowski
2. Redaktor Naczelny Kuriera Szczecińskiego
Ireneusz Jelonek
3. I Sekretarz KW PZPR w Szczecinie
Janusz Brych


Szczecin - wrzesień 1980r.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.