Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. sygn. akt K 53/07

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego • z dnia 24 marca 2009 r. • sygn. akt K 53/07
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 24 marca 2009 r.
sygn. akt K 53/07

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r., nr 50, poz. 403.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Wojciech Hermeliński — przewodniczący,
Zbigniew Cieślak,
Maria Gintowt-Jankowicz,
Marian Grzybowski,
Adam Jamróz — sprawozdawca,
protokolant: Krzysztof Zalecki,


po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 marca 2009 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz. 955 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1465) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.

Uwaga – zamieszczone na Wikiźródłach teksty aktów prawnych mają charakter historyczny, nie są aktualizowane, mogą być także zmieniane przez użytkowników. Z tego względu, należy je traktować wyłącznie jako pomoc o charakterze edukacyjnym. Zamieszczone na Wikiźródłach akty prawne w żadnym razie nie powinny być podstawą dla dokonywania jakichkolwiek czynności, mogących mieć skutki prawne.