W sprawie pracy propagandowej w sierpniu 1945 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


W sprawie pracy propagandowej w sierpniu 1945 r.
W sprawie pracy propagandowej w sierpniu 1945 r.

WOJSKO POLSKIE
GŁ. ZARZĄD POL.-WYCH.
Oddział Propagandy
Mp, 1. VIII. 1945 r.
Wytyczne pracy propagandowej nr 34


W SPRAWIE PRACY PROPAGANDOWEJ W SIERPNIU 1945 R.

W sierpniu br. praca propagandowa będzie ześrodkowana na następujących zagadnieniach :
1. Pogłębianie zrozumienia zjawisk, zachodzących w życiu kraju i narodu, głównie na podstawie przerobionych materiałów VIII sesji Krajowej Rady Narodowej, zgodnie z Wytycznymi pracy propagandowej nr 33.
2. Pogłębianie zrozumienia zjawisk, zachodzących w skali międzynarodowej, głównie na podstawie omówienia wyborów w Anglii i konferencji w Poczdamie.
Oba te wydarzenia, mające pierwszorzędne znaczenie polityczne, są jaskrawym wyrazem następujących tendencji rozwojowych:
a) dalszego procesu demokratyzacji stosunków i nastrojów, przy równoczesnej klęsce grup reakcyjnych;
b) przezwyciężania różnic i rozbieżności w łonie wielkich państw demokratycznych na gruncie utrzymania i wzmacniania jedności i współpracy tych państw;
c) w związku z tym — wzrostu siły i autorytetu naszego demokratycznego państwa i rządu na arenie międzynarodowej.
3. Zapoczątkowanie kampanii demobilizacyjnej od strony pracy z żołnierzem w celu przygotowania go do życia i działalności w nowych warunkach oraz od strony pracy z ludnością cywilną i organizacjami społecznymi w celu jak najlepszego zorganizowania przejścia zdemobilizowanych żołnierzy do społeczności cywilnej.
4. Dalsza popularyzacja akcji osadniczej i żniwnej.
5. Przygotowania do obchodu rocznicy 1 września (dzień napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę) pod znakiem ujawnienia przyczyn i napiętnowania winowajców klęski wrześniowej oraz Wskazania drogi i warunków dla zapewnienia Polsce trwałej niepodległości.
Kampania winna przechodzić pod hasłem: Reakcja doprowadziła do klęski w 1939 r. Demokracja doprowadziła do zwycięstwa w 1945 r. Nigdy już nie dopuścimy reakcji do władzy.
6. W dalszym ciągu pozostają aktualne punkty 7 i 8 Wytycznych pracy propagandowej nr 31.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.