Ustawa z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Ustawa o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy
Ustawa o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy
z dnia 15 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 1, poz. 3.

USTAWA

z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy.

Art. 1. Ze względu na warunki toczącej się wojny na ziemiach polskich i wynikających stąd utrudnień w działalności ciał ustawodawczych — Krajowa Rada Narodowa ustala następujący tryb wydawania dekretów z mocą ustawy we wszystkich sprawach, dla których unormowania przewidziana jest przez Konstytucję 1921 r. forma ustawy — z wyjątkiem spraw ratyfikacji umów międzynarodowych, utworzenia Rządu Tymczasowego i rozwiązania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego:

a) Dekrety z mocą ustawy podpisywane są przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i następnie przedkładane Prezydium Krajowej Rady Narodowej do zatwierdzenia.
  b) Dekrety z mocą ustawy podpisywane są przez przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej i przewodniczącego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
  c) Wszystkie dekrety, uchwalone w powyższym trybie, winny być przedłożone przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej na najbliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej i tracą bezzwłocznie moc prawną, jeżeli Krajowa Rada Narodowa zwykłą większością głosów odmówi ich zatwierdzenia

Art. 2. Ustalony w art. 1 tymczasowy tryb wydawania dekretów z mocą ustawy może być zmieniony uchwałą Krajowej Rady Narodowej, przyjętą zwykłą większością głosów.

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezydium Krajowej Rady Narodowej i Prezydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.