Uchwała proklamująca Republikę Sławkowską

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwała proklamująca Republikę Sławkowską
Uchwała proklamująca Republikę Sławkowską
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Republika Sławkowska

Działo się w urzędzie gminnym w Sławkowie dnia 12 listopada 1905 roku.

Manifest z d. 17/30 października r.b., przynosząc rzeczywiste swobody konstytucyjne, przemienił nas, dotychczasowych niewolników w wolnych obywateli, to też zebrani dzisiaj Sławkowiacy na dowód swej dojrzałości politycznej, po gruntownej rozwadze, postanowili, co następuje:

1) Między tytułami Naszego Monarchy, na drugim zaraz miejscu, znajduje się tytuł Króla Polskiego, a że nie ma Króla bez Królestwa, a Królestwa Polskiego bez urządzeń rzeczywiście polskich, więc dla dobra Ojczyzny naszej i państwa niezbędnym jest, w celu rzeczywistego i trwałego uspokojenia naszego kraju, najszybsze wprowadzenie najszerszego samorządu z sejmem ustawodawczym w Warszawie, wybranym na zasadzie powszechnego prawa wyborczego.

2) Tymczasem zaś, w celu jak najprędszego zaprowadzenia u nas na miejscu ładu i porządku, wprowadzić natychmiast język polski w naszym urzędzie gminnym jako jedynie urzędowy i używać odtąd pieczęci urzędowej tylko z polskim napisem.

3) Odbywanie sądów w języku niezrozumiałym dla ludności naraża ją na olbrzymie straty, więc też żądamy natychmiastowego wprowadzenia języka polskiego do czynności naszego sądu gminnego i zarazem polecamy naszemu urzędowi gminnemu, żeby do czasu tego przekształcenia językowego sądu wstrzymał ściąganie opłat na utrzymanie sądów gminnych i nie okazywał wszelkiej innej tym sądom pomocy.

4) Dla dobra naszych dzieci uznajemy za niezbędne wprowadzenie, bez najmniejszej zwłoki, w szkołach gminnych języka polskiego, przyczem polecamy obecnemu nauczycielowi, żeby natychmiast rozpoczął naukę w szkole męskiej wyłącznie w języku polskim, urzędowi zaś gminnemu polecamy natychmiastowe wyszukanie nauczycielki – Polki dla szkoły żeńskiej.

5) Do czasu ostatecznego ustalenia zasad samorządu gminnego przez przyszły Sejm warszawski powołujemy Komitet Obywatelski z pięciu osób, mianowicie obywateli: Leona Baczyńskiego, Jana Kuca, Kazimierza Nowackiego, Władysława Sujkowskiego i Czesława Wasilkowskiego i temu Komitetowi polecamy: gruntownie zbadać gospodarkę gminną, wykorzenić wszelkie nadużycia i czuwać nad sumiennym wypełnianiem obowiązków przez urzędników gminnych, tymczasowo na zasadzie dotychczasowej ustawy gminnej, z pominięciem jednakże rzeczy niezgodnych z obecnym stanem naszego kraju.

6) Polecamy Wójtowi gminy by, po porozumieniu się z Komitetem Obywatelskim, w celu zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa osób i mienia mieszkańców powołał straż obywatelską w składzie przynajmniej 40 członków i ustanowił porządek jej służby, przy czem uzbrojenia, wzorem innych miast Królestwa i Cesarstwa ma zarządzać od władz administracyjnych.

7) Na niezbędne wydatki, wyniknąć mogące z powyższych zarządzeń przejściowych, otwieramy Wójtowi, pod kontrolą Komitetu Obywatelskiego, kredyt w naszej kasie pożyczkowej do wysokości 500 rubli (pięciuset r.). W razie potrzeby większej sumy Wójt z Komitetem Obywatelskim winien zwołać zgromadzenie obywateli Sławkowskich.

Dopilnowanie wykonania powyższej uchwały polecamy Komitetowi Obywatelskiemu, a wszystkich obywateli Sławkowskich wzywamy do udzielenia temuż Komitetowi szerszej pomocy w razie potrzeby.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.