Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku/17

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku
Podtytuł Protokuł
złożenia ratyfikacji traktatu pokoju podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Wydawnictwo Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200
Indeks stron
PROTOKUŁ

ZŁOŻENIA RATYFIKACJI TRAKTATU POKOJU

PODPISANEGO W WERSALU DNIA 28 CZERWCA 1919 R.

pomiędzy: z jednej strony Stanami Zjednoczonemi Ameryki, Imperjum Brytanji, Francją, Włochami oraz Japonją, Głównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi, Belgją, Boliwją, Brazylją, Kubą, Ekwatorem, Grecją, Gwatemalą, Haiti, Hedżasem, Hondurasem, Liberją, Nikaraguą, Panamą, Peru, Polską, Portugalją, Rumujną, Państwem Serbsko-Kroacko-Słoweńskiem, Syjamem, Państwem Czecho-Słowackiem oraz Urugwajem, tworzącemi wraz z powyższemi Głównemi Mocarstwami — Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone i pomiędzy Niemcami z drugiej strony; zarówno jak następujących AKTÓW: PROTOKUŁU podpisanego tegoż dnia przez te same Mocarstwa, UKŁADU z tegoż dnia pomiędzy Stanami Zjednoczonemi Ameryki, Belgją, Imperjum Brytanji, Francją i Niemcami co do zajęcia kraju nadreńskiego.W wykonaniu końcowych przepisów Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., niżej podpisani zgromadzili się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Paryżu aby przystąpić do złożenia ratyfikacji oraz ich doręczenia Rządowi Rzeczypospolitej Francuskiej.

Oryginały ratyfikacji lub notyfikacje ich wysłania przez cztery GŁÓWNE MOCARSTWA SPRZYMIERZONE I STOWARZYSZONE, a mianowicie przez:

IMPERJUM BRYTANJI —
Traktatu Pokoju, Protokułu i Układu;

FRANCJĘ —
Traktatu Pokoju, Protokułu i Układu;

WŁOCHY —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

JAPONJĘ —
Traktatu Pokoju i Protokułu (oryginał zostanie doręczony później);

Oraz przez poniższe MOCARSTWA SPRZYMIERZONE I STOWARZYSZONE, a mianowicie przez:

BELGJĘ —
Traktatu Pokoju, Protokułu i Układu;

BOLIWJĘ —
Traktatu Pokoju i Protokułu (oryginał zostanie doręczony później);

BRAZYLJĘ —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

GWATEMALĘ —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

PERU —
Traktatu Pokoju i Protokułu (oryginał zostanie doręczony później);

POLSKĘ —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

SYJAM —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

CZECHO-SŁOWACJĘ —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

URUGWAJ —
Traktatu Pokoju i Protokułu;

ZARÓWNO JAK PRZEZ NIEMCY —
Traktatu Pokoju, Protokułu i Układu;

zostały przedstawione, i po sprawdzeniu ich oraz uznaniu, że mają dobrą i należytą formę, powierzone Rządowi Rzeczypospolitej Francuskiej do przechowania w jego archiwach.

Stosownie do postanowień pomienionych wyżej przepisów końcowych, Rząd Francuski zawiadomi układające się Mocarstwa o złożeniu oryginału Ratyfikacji, które będzie dokonane później przez Państwa podpisane na rzeczonym Traktacie, Protokule i Układzie, a które to Państwa nie zdołały wykonać już obecnie tej formalności.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani sporządzili niniejszy Protokuł i przyłożyli na nim swe pieczęcie.

Działo się w Paryżu dnia dziesiątego stycznia 1920 roku o godzinie szesnastej minut piętnaście.

(L. S.) D. LLOYD GEORGE.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) F. NITTI.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) HYMANS.
(L. S.) JOSE C. ARTEAGA.
(L. S.) RAUL FERNANDES.
(L. S.) GUILLERMO MATOS PACHECO.

(L. S.) F. GARCIA CALDERON.
(L. S.) ST. PATEK.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) STEFAN OSUSKY.
(L. S.) J. A. BUERO.
(L. S.) V. SIMSON.
(L. S.) FREIHERR VON LERSNER.
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.