Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku/14

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku
Podtytuł Część XIV.
Wydawnictwo Dz.U. 1920 nr 35 poz. 200
Indeks stron
CZĘSC XIV.GWARANCJE WYKONANIA.DZIAŁ I.

ZACHODNIA EUROPA.

ARTYKUŁ 428.

Tytułem gwarancji wykonania niniejszego Traktatu przez Niemcy, terytorjum niemieckie, położone na zachód od Renu, wraz z przyczółkami mostowemi ma być zajęte przez wojska Mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych na okres piętnastu lat od uprawomocnienia się niniejszego Traktatu.


ARTYKUŁ 429.

Jeśli warunki obecnego Traktatu będą ściśle zachowane przez Niemcy, to okupacja wymieniona w artykule 428 będzie znoszona stopniowo jak to powiedziano poniżej:
1-o. Po upływie pięciu lat będą ewakuowane: przyczółek mostowy Kolonji i terytorja położone na północ od linji biegnącej wzdłuż Ruhr, następnie wzdłuż kolei żelaznej Jülich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, stamtąd wzdłuż drogi z Rheinbach do Sinzig, aż do Renu przy ujściu Ahr (wyżej wymienione drogi, koleje żelazne i miejscowości są wyłączone z terytorjum, które ma być ewakuowane).
2-o Po upływie dziesięciu lat będą ewakuowane: przyczółek mostowy Koblencji i terytorja na północ od linji idącej od skrzyżowania się granic Belgji, Niemiec i Holandji, biegnącej około 4 kilometrów na południe od Akwizgranu, dotykającej i idącej następnie grzbietem Forst Gemünd, dalej na wschód od kolei doliny Urft, następnie wzdłuż Blankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen do Mozelli, wzdłuż tej rzeki od Bremm do Nehren, następnie przechodzącej przez Kappel i Simmern, następnie wzdłuż szczytów wyżyn pomiędzy Simmern i Renem i dochodzącej do tej rzeki w Bacharach (wszystkie wyżej wymienione miejscowości, doliny, drogi i koleje żelazne są wyłączone z terytorjum, które ma być ewakuowane).
3-o Po upływie piętnastu lat będą ewakuowane: przyczółek mostowy Moguncji, przyczółek mostowy Kehl i reszta niemieckiego okupowanego terytorjum.
Jeżeli w tym momencie Mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone będą uważały gwarancje przeciw niesprowokowanemu napadowi Niemiec za niewystarczające, to wycofanie wojsk okupacyjnych będzie mogło ulec opóźnieniu w tej mierze, jaka będzie uznana za niezbędną dla otrzymania wymienionych gwarancji.


ARTYKUŁ 430.

W razie, gdyby bądź w czasie okupacji, bądź po upływie wyżej przewidzianych piętnastu lat, Komisja odszkodowań uznała, ze Niemcy nie wykonały wszystkich lub części zobowiązań, wynikających dla nich z niniejszego Traktatu, cała lub część strefy wyszczególnionej w artykule 429 będzie natychmiastowo znów okupowana przez siły sprzymierzone i stowarzyszone.


ARTYKUŁ 431.

Wojska okupacyjne zostaną cofnięte natychmiast, jeżeli przed upływem okresu piętnastu lat Niemcy wypełnią wszystkie zobowiązania, wypływające dla nich z niniejszego Traktatu.


ARTYKUŁ 432.

Nieuregulowane przez niniejszy Traktat kwestje, dotyczące okupacji, będą przedmiotem późniejszych układów, które już obecnie Niemcy zobowiązują się wykonać.
DZIAŁ II.

EUROPA WSCHODNIA.

ARTYKUŁ 433.

Tytułem gwarancji wykonania postanowień niniejszego Traktatu, na mocy których Niemcy ostatecznie uznają zniesienie Traktatu Brzesko-Litewskiego i wszystkich traktatów, konwencji i układów, zawartych przez nie z Rządem maksymalistycznym w Rosji, aby przytem zapewnić przywrócenie pokoju i dobrego Rządu w krajach nadbałtyckich i na Litwie, wszystkie wojska niemieckie, jakie obecnie znajdują się na wymienionych terytorjach, powrócą w granice Niemiec natychmiast, gdy tylko Rządy Głównych Mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych uznają moment za odpowiedni ze względu na wewnętrzną sytuację tych terytorjów. Wojska te są obowiązane powstrzymywać się od wszelkich rekwizycji, zajęcia oraz innych środków przymusu, mających na celu uzyskanie dostawy do Niemiec; nie wolno im będzie również pod żadnym względem wtrącać się do jakichkolwiekbądź zarządzeń, tyczących się obrony narodowej, przedsiębranej przez prowizoryczne Rządy Estonji, Inflant i Litwy.
Żadne inne wojska niemieckie nie będą dopuszczone na wymienione terytorja ani do czasu ich ewakuacji, ani też po całkowitem jej dokonaniu.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.