Teorya muzyki. (Elementarz muzyczny)/O Orkiestrze

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Bolesław Raczyński
Tytuł Teorya muzyki. (Elementarz muzyczny)
Wydawca Księgarnia S.A. Krzyżanowski
Data wyd. 1911
Druk Drukamia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
ROZDZIAŁ I.
A. O orkiestrze.

Każdy, kto słyszał orkiestrę, zauważył, że orkiestry grające na otwartem powietrzu (do marszu) mają inny zestrój instrumentalny niźli grywające w salach koncertowych, teatrach, restauracyach i. t. d.
Orkiestry grające w pochodach, służą do utrzymania maszerujących w takcie muzyki. Orkiestry te mają z natury rzeczy inny zestrój instrumentalny. Zestrój taki tworzą instrumenta dęte.
Instrumenta dęte są te instrumenta, z których ton za pomocą dmuchania wydobywamy.
W przeciwieństwie do instrumentów smyczkowych, na których granie polega na skomplikowanych ruchach rąk, granie na instrumentach dętych niewymaga tej komplikacyi. Dlatego też instrumentów smyczkowych nie używa się w orkiestrze pochodowej.
Orkiestra, która używa instrumentów wyłącznie dętych nazywa się dętą, albo turecką.
Orkiestra, która posługuje się instrumentami wyłącznie smyczkowymi — smyczkową.
Orkiestra, w której grają na instrumentach smyczkowych i dętych, orkiestrą smyczkowo-mieszaną.
Orkiestry grające w operach, nazywają się operowemi.
Orkiestry grające w salach koncertowych, utwory symfoniczne, zwą się orkiestrami symfonicznemi.
Orkiestra turecka (czyli dęta) zestrojona jest z dętych instrumentów i instrumentów perkusyjnych. Dęte instrumenta dzielą się na drewniane (flet, obój, klarnet, fagot) i na blaszane (skrzydłówka (flügelhorn) kornet (trąbka) róg (waldhorn) eufonium, puzon, bombardon, helikon i tuba). Instrumenta perkusyjne, czyli paukowe używane w orkiestrze tureckiej są: bęben wielki, bębenek, czinele, tamburino, dzwonki, kastaniety, triangel i inne. Orkiestra ta w kulturze muzycznej odgrywa znacznie mniejszą rolę jak orkiestra smyczkowo-mieszana, dlatego dłużej nad nią zastanawiać się nie będziemy.
Orkiestra smyczkowo-mieszana ma dzisiaj rozległe zapotrzebowanie. W kawiarni, restauracyi na balu, koncercie, operze, — wszędzie słyszymy orkiestrę smyczkowo-mieszaną.
Utwory, pisane na ten zespół muzyczny, tworzą rozległą literaturę muzyczną, od kompozycyi najlżejszych do koncertowych.
Nawet orkiestry wiejskie tworzą specyalny rodzaj orkiestr smyczkowo-mieszanych.
Bez orkiestry smyczkowo mieszanej, niemożnaby wykonywać, w oryginalnym układzie tańców, operetek, suit, symfonii, koncertów, oper i oratoryów.
Kto pragnie poznać brzmienie rozmaitych instrumentów, powinien przy każdej sposobności zwracać uwagę na barwę tonu danego instrumentu, przez co rozwinie wrodzoną wrażliwość ucha na przeróżne charakterystyczne dźwięki.
Czem w malarstwie kolory, tem w orkiestrze barwa tonu. Poczucie barwy tonu ma specyalne znaczenie dla piszących utwory na orkiestrę.
Orkiestra smyczkowo-mieszana da się podzielić na cztery grupy instrumentalne:
1. Instrumenta smyczkowe.
2. Instrumenta drewniane dęte.
3. Instrumenta blaszane dęte.
4. Instrumeta perkusyjne.
Orkiestra smyczkowa czyli kwintet smyczkowy, zestrojony jest:
1. Ze skrzypców (1-sze i 2-gie).
2. Altówek.
3. Wiolonczel.
4. Kontrabasów.
Skrzypce (pokazać instr.) składają się:
a) Z pudła rezonansowego.
b) Z szyjki, do której przyklejona jest deseczka zwana gryfem.
c) Głowy z kołkami, na które nawija się struny.
d) Ze strunnika.
e) Z podstawki.
W celu połączenia wierzchniej części pudła rezonansowego z dolną, wstawiona jest wewnątrz t. z. »dusza«. Dusza przez połączenie wierzchniej, z dolną częścią pudla, wzmacnia brzmienie tonu.
Struna przez potarcie smyczkiem drga, przez co wydaje ton.
Smyczek składa się:
a) Z pręta, do którego przyśróbowana jest »żabka«.
b) Z włósia, umocowanego w żabce i na końcu pręta.
Wysokość tonu zależna jest od grubości, długości i napięcia struny.
Zmieniamy wysokość tonu przez skracanie struny, za naciśnięciem palca ręki lewej.
Altówka, wiolonczela i kontrabas są wielkiemi, większymi i największymi skrzypcami (pokazać instrumenta).
Zestrój wymienionych instrumentów tworzy orkiestrę smyczkową.
Z innych instrumentów strunowych wydobywamy ton nie za pomocą smyczka, lecz przez szarpanie lub uderzanie strun. Do tych należą: arfa, fortepian, mandolina, cymbały.
Arfa jest dużym instrumentem w kształcie trójkąta, w którym rozpięto struny. Za pomocą szarpania strun wydobywamy ton. Arfa jest bardzo często używana w orkiestrach.
Fortepian jest właściwie arfą. Ton wydobywamy przez uderzenie młotkiem w strunę.
Cymbały są miniaturowym fortepianem w którego struny uderzamy bezpośrednio młoteczkami. Młoteczki trzyma się w rękach, podczas gdy w konstrukcyi fortepianowej zastępują je klawisze.
Do instrumentów drewnianych dętych należą:
1. Flet.
2. Obój.
3. Klarnet.
4. Fagot.
Za pomocą dmuchania, wprawiamy w drganie, słup powietrza zawarty w piszczałkach i przez tą czynność powodujemy dźwięk muzyczny.
Wymienione instrumenta sporządzone są zazwyczaj z drzewa, chociaż w ostatnich czasach zaczęto niektóre z tych instrumentów wyrabiać z metalu.
Podobnie, jak w instrumentach strunowych, im struna dłuższa tym ton niższy, taki w dętych, im rura (a więc i słup powietrza), dłuższa tym ton niższy.
Wzdłuż rury rozmieszczone są otwory. Przez otwieranie otworów skraca się słup powietrza, a ton podwyższa. Najniższy ton będzie wówczas, kiedy wszystkie otwory zamkniemy. W porównaniu z instrumentami smyczkowymi, barwa tonu poszczególnych instrumentów dętych drewnianych jest o wiele charakterystyczniejsza.
Flet ma (pokazać) formę i ton piszczałki, czyli wydrążonej laseczki. Wzdłuż biegną otwory. Przez zamykanie, lub otwieranie otworów, powodujemy niskie i wysokie tony.
Pikolo jest pewną odmianą fletu.
Obój ma kształt fujarki. (pokazać). Wysokie i niskie tony wydobywamy także za pomocą zamykania i otwierania otworów.
Ton oboja beczący, nosowy.
Ustnik, który wkłada grający w usta zakończony jest piórem.
Klarnet podobny w kształcie do oboju (pokazać!)
Ustnik zakończony blaszką. Ton jaśniejszy jak oboju.
Fagot (pokazać!) jest dużą drewnianą trąbą.
Rola jego ta sama co kontrabasu w orkiestrze smyczkowej.
Charakter tonu w niskich nutach podobny do mruczenia, w górnych do tonu klarnetu.
Do rodziny obojów należy rożek angielski. (większy od oboju).
Do rodziny klarnetów, bas-klarnet.
Do rodziny fagotów, kontra-fagot i saxofon.
Organy są właściwie wielką orkiestrą zestrojoną z piszczałek, od fletów do kontrafagotów.
Powietrze wprowadzamy sposobem mechanicznym za pomocą miechów. Przez naciśnięcie klawisza, otwieramy pewną grupę piszczałek, w które wpada powietrze i wprowadza w drganie słupy powietrzne zawarte w otwartych piszczałkach.
Do instrumentów blaszanych dętych należą:
1. Trąbka, (pewna odmiana, skrzydłówka).
2. Róg (corno, waldhorn).
3. Puzon.
4. Tuba.
Wydobywanie tonu z trąb podobne jak w instrumentach drewnianych dętych. Trąby zakończone są ustnikiem (mundsztykiem), w który wkłada się usta (a więc nie ustnik w usta jak w instrumentach drewnianych dętych).
Jest wiele rodzajów trąb. (flügelhorn, althorn, tuba, itd). W XVIII wieku wynaleziono tak zwane wentyle, które odgrywają taką samą rolę jak otwory w instrumentach drewnianych dętych. Wynalezienie wentyli ułatwiło mechanikę gry. Nie wentylowych trąb używa się do dziś dnia (w straży ogniowej i. t.  d.)
Instrumenta perkusyjne dzielą się:
1). Na instrumenty dające się stroić a) tympany (kotły) b) dzwonki c) xylofony.
2). instrumenty o nieznaczonej wysokości tonu. a) Bęben i mały bęben, b) tamburin, c) tamtam d) czinele, (żele) e) triangel, f) kastaniety.Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Bolesław Raczyński.