Strona:Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska.djvu/11

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


4. Owych Małżonkow, ktorzy właſney Subſtancyi, goſpodarſtwa albo Profeſſyi, ale ieſzcze u ſwych Rodzicow i o chlebie żyią, ile do chrzcin i wywodzin, nie podług rzędu Rodzicow ich takſować, ale do Rzędu pośledniego liczyć.
5. Gdy ſię trafi, żę baba Rodzących pilnuiąca dziecię z potrzeby ochrzci, tedy Plebanowi iedno Takſę Stolæ oddać, kiedy dziecię żywym zoſtaie; Lecz gdy wnet po chrzcie z potrzeby odebranym umrze, Pleban ſię niczego za to upominać nie powinien Ogolnie w takoweż potrzeby ochrzczenie wſzelkiey zażywać oſtrożności, a iedno go in caʃu Summæ neoeſſit tis zażywać. Tak też nie wolno żadney B.b.e. położnic pilnuiącey u Ewnageliko w takiego chrztu z potrzeby pierwey nim ſię dziecię zupełnie na świat wybiie odprawić.
6. Ponieważ też Xięża Katoliccy podług ſwoich Reguł do odprawienia chrztu iedno trzech przypuſzczaią chrzeſtnych, tedy i Ewangelicy, kiedy chrzeſt od Plebana Katolickiego odprawić daią, podług tego ſię ſprawować, a w ten przypadek nie więcey iak trzech chrzeſtnych zapraſzać. Kiedy zaś Pleban Katolicki tego aktu nie odprawuie, ale ſię chrzciny w Kościele Ewangelickim albo Modlitewni dzieią, tedy wolno chrzeſtnych zaprosić ile ſię podoba, aż do dalſzey uſtawy, Pleban Katolicki nie ma, czym ſię w tey mierze ſprzeciwiać.
7. Chcieli też ſobie dotąd zacy albo Klechowie Katoliccy i Kościelni to prawo przywłaſzczyć, aby ich iedynie albo ſamych do piſania liſtow kmotrowſkich[1] zażywać; Lecz iż to rzecz na woli każdego zależąca, w ktorey nikogo nie niewolić; Tedy i ten zły obyczay na potym cale ma być znieſiony, i wolno będzie każdemu dać napiſać listy kmotrowſkie, przez kogo mu ſię ſpodoba. Naoſtatek
8. Przydawa ſię czterokroć, iże rożne oſoby, a zwłaſzcza w oſiadanie ſtatkow kmiecich albo gburſkich autentyczne o chrzcie ieſzcze nie uſtawiona, a Fararze niektorzy w teyſprawie miarę przebierali. Tedy ſię teraz wyraźnie ſtanowi, aby od świadectwa pomienionego o chrzcie Plebanowi powſzechnie więcey nie dawać iak 5. Czeſs kich.

Atoli oprocz Papieru pieczętowanego

Przy czym i to uſtanawia ſię, a wſzyscy Parafianie Plebanowi ſwoiemu lub Ewangelickiemu lub Katolickiemu oznaymowali, ktorego dnia i ktorey godziny dziecię ſię narodziło, potym też, ktorego dnia ſię ma ochrzcić, ieśli ſię chrzciny extra Parochiam odprawić maią i Jakoż ſię i dzień śmierci Plebanowi oznaymić powinien, żeby to wſzyſtko w Kſięgach chrzeſtnych i Kościelnych, ktore fidem publicam mieć powinnne zapiſać, a Konſygnacyą narodzonych i zmarłych podług Patentu corocznie oddać.

III. Od pogrzebow.
Tal. Tward Czeſk: Denar:
I. W Pogrzeby oſob Szlacheckich i drugich ieſzcze wyżſzego ſtanu, ktore więce lat niż 21 maią, albo więc od Rodzicow ſwoich właſną Ekonomią albo goſpodarſtwem odłączeni albo wydani ſą bądź na wſiach bądź też i w Miaſtach płacić od pogrzebu i płacht albo całunow
Plebanowi Int 1. Claſſe 10 - -
Int 2da Claſſe 6 - -
Plebanowi i drugiey Xięży w ſtułach przed truną chodzącey od chodu każdemu 1 - -
Ordynaryiny zaś Pleban dla ſiebie, choć do prowadu pogrzebnego nie żądany, przecię odchodu ſwoie zawzdy bierze.
Od Kazania pogrzebnego 1 - -
  1. Przypis własny Wikiźródeł chrzestnych