Strona:Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska.djvu/08

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Procz tego zapowiedż, gdy zrękowani[1], extra Parochiam ślub biorą, zawſze tak in foro ſpon ſia iak ſponſi od Plebana ordynaryinego ſię ſtać, i onemuż, gdyby Konſyſtorz a tria proclamatione dyſpenſował, uſtanowioną Takſę, równo iak gdyby ſię troyna ſtałą była, oddać należy.

Nad to przy dawaniu i braniu ślubow niżey położone Principia regulativa ſą uchwalone.
I. Ci, ktorzy ſię przed wzięciem ślubu ſpołku małżeńſkiego dopuścili, ogolnie trzecią część nad uſtanowioną Takſę oddać powinni.
II. Kto świadectwa, o prawdziwie zaſzłym ślubie albo oddaniu żąda, tyle za nie dać powinien ile od tamtego ślubu podług rzędu ſwoiego, wſzakże ofiarę wyiąwſzy: Lecz do takowego świadectwa nikogo nieprzymuſzać, ale to na woli każdego, brać albo nie brać onegoż.
III. Stanowi ſię, że Par chia ſponſae ma być ordynaryina, a Plebawi iey oddanie zrękowanych iedynie należy; Jeśli tedy Zrękowana przed ćwiercią roku z Paafii dokąd inąd na mieſzkanie nie wyſzła, tedy ią poty za Parafiankę dawnego mieć Plebana.
IV. Gdy tedy Zrękowana w inſzey Parafii ślub bierze, powrocili nie powrocili do dawney Parafii, Plebanowi ſwoiemu nalęzytemu przy oddaniu Powinności Stola podług iey Rzędu i da nie zaſzłey ofiary co miaſto niey uſtanowiono oddać, co ſię u Katolikow i o Wprowadach i uſtawionych przy nich ofiarach w Parafiach Katolickich rozumie.
V. Ponieważ i tą wątpliwość zaſzła, czy, gdyby w Parafii Katolickiey kto w Modlitewni lub Betauzie w Parafii pomienioney założonym ślub brał, to także pro actu extra Parochiam peracto poczytać; to zaś tym mniey wątpliwości iakiey podpadą, poniewąż inſze takowe Acrus, ktore ſię od kogo innego, a nie od ordynaryinego odprawuią Plebana, pro extra Parochiam factis mieć powinno: Więc uſtanowiono, aby i w tenże przypadek Takſę Stola oraz z tym, co dla ofiary uſtawiono, plebanowi Sponſa oddać, czego zaś reciproce albo na wzaiem przeſtrzegać, kiedy ſię w Prafiach Ewangelickich ślub Sponſa od w niey zoſtaiącego kuratuſa Katolickiego odprawuie. Naoſtatek
VI. I otym wiedzieć, że kiedy Sponſus & Sponſa w rożnych Parafiach żyią, Takſę od zapowiedzi na każdym mieyſcu a podług każdego kondycyi, od ślubu zaś Secundum conditionem ſponſi, a to, co ſię na poślednim namienia mieyſcu, iedno Plebanowi Sponſa płacić powinno. Lecz gdy Sponſus Sponſa wiedney że Parafii zoſtaią, a tudzieſz od oboyga iedno iedna idzie zapłata, tedy ſię Takſa zawzdy Secyndum conditionem Sponſi tak od zapowiedzi iak od ślubu ordynuie.
II. Od chrzcin albo chrztu niżey położoną Takſę Stolæ oddać.
Tal. Tward Czeſk: Denar:
Szlacheckie i wyżſzego Stanu oſoby dawaią: In 1ma Claſſe Perſonarum.
Plebanowi
2 20 -
Ofiarę, albo kiedy ſię chrzeſt extra parochiam odprawuie miaſto niey 1 10 -
Kościelnym
In 2da Claſſe
- - 20 -
Plebanowi 1 10 -
Ofiarę albo miaſto niey 1 10 -
Kościelnym - - 10 -
Ktorzy przy chrzcinach Szlacheckich, bądź że ſię chrzeſt in Parochia bądź extra illiam odprawuie, żadney ofiary albo miaſto niey equiwalentu nie odbieraią, chyba co by im z dobrey woli dawano było.
  1. Przypis własny Wikiźródeł zaręczeni