Strona:Umowa graniczna pomiędzy Polską a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku.pdf/3

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  Białowieskiej i stąd do zbiegu granic Rzeczypospolitej Polskiej, Litewskiej SRR i Prus Wschodnich, pozostawiając Grodno po stronie ZSRR.
  Przeprowadzenie w terenie granic, wymienionych w niniejszym artykule, dokonane będzie przez Mieszaną Komisję Polsko-Radziecką, z siedzibą w Warszawie, która zbierze się nie później niż 15 dni po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

  Artykuł  3.

  Aż do ostatecznego rozstrzygnięcia zagadnień terytorialnych przy uregulowaniu pokojowym, część granicy Polsko-Radzieckiej, przylegająca do morza Bałtyckiego, zgodnie z decyzją Konferencji Berlińskiej, będzie przebiegała wzdłuż linii od punktu na wschodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, oznaczonego na załączonej mapie — ku wschodowi, na północ od miasta Braunsberg — Goldapp do punktu, w którym ta linia zbiega się z linią graniczną opisaną w artykule drugim niniejszej Umowy.

  Artykuł  4.

  Umowa niniejsza podlega ratyfikacji, która nastąpić winna możliwie najrychlej. Umowa wchodzi w życie od chwili wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Warszawie.
  Sporządzono w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku w dwu egzemplarzach, każdy w języku polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

  Z UPOWAŻNIENIA

  Prezydenta Krajowej Rady Narodowej
  Rzeczypospolitej Polskiej
  L. S. (—) OSÓBKA-MORAWSKI


  Z UPOWAŻNIENIA
  Prezydium Rady Najwyższej Związku
  Socjalistycznych Republik Radzieckich

  L. S. (—) W. MOŁOTOW


  Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, uznana ona została za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza się, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona oraz że będzie niezmiennie zachowywana.

  W Warszawie, dnia 4 lutego 1946 roku.

  L. S.


  Prezydent Krajowej Rady Narodowej:
  (—) Bolesław Bierut

  Prezes Rady Ministrów:
  (—) Edward Osóbka-Morawski

  Minister Spraw Zagranicznych:
  Wincenty Rzymowski