Strona:Traktat WIPO PL.pdf/1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


375
TRAKTAT WIPO
o artystycznych wykonaniach i fonogramach,
sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 20 grudnia 1996 r. został sporządzony w Genewie Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, w następującym brzmieniu:
Przekład
TRAKTAT WIPO
o artystycznych wykonaniach i fonogramach
Spis treści

Preambuła
Rozdział I: Postanowienia ogólne

Artykuł 1: Stosunek do innych konwencji
Artykuł 2: Definicje
Artykuł 3: Osoby objęte ochroną przez Traktat
Artykuł 4: Traktowanie narodowe

Rozdział II: Prawa artystów wykonawców

Artykuł 5: Prawa osobiste artystów wykonawców
Artykuł 6: Prawa majątkowe artystów wykonawców do ich nieutrwalonych artystycznych wykonań
Artykuł 7: Prawo zwielokrotnienia
Artykuł 8: Prawo wprowadzania do obrotu
Artykuł 9: Prawo najmu
Artykuł 10: Prawo publicznego udostępniania utrwalonych artystycznych wykonań

Rozdział III: Prawa producentów fonogramów

Artykuł 11: Prawo zwielokrotnienia
Artykuł 12: Prawo wprowadzenia do obrotu
Artykuł 13: Prawo najmu
Artykuł 14: Prawo publicznego udostępniania fonogramów

Rozdział IV: Postanowienia wspólne

Artykuł 15: Prawo do wynagrodzenia za nadania i komunikowanie publiczności
Artykuł 16: Ograniczenia i wyjątki
Artykuł 17: Czas trwania ochrony
Artykuł 18: Zobowiązania dotyczące środków technicznych
Artykuł 19: Zobowiązania dotyczące informacji o zarządzaniu prawami
Artykuł 20: Wymogi formalne
Artykuł 21: Zastrzeżenia
Artykuł 22: Zastosowanie
Artykuł 23: Dochodzenie i egzekwowanie praw
WIPO
Performances and Phonograms Treaty
Table of contents

Preamble
Chapter I: General Provisions

Article 1: Relation to Other Conventions
Article 2: Definitions
Article 3: Beneficiaries of Protection under this Treaty
Article 4: National Treatment

Chapter II: Rights of Performers

Article 5: Moral Rights of Performers
Article 6: Economic Rights of Performers in their Unfixed Performances
Article 7: Right of Reproduction
Article 8: Right of Distribution
Article 9: Right of Rental
Article 10: Right of Making Available of Fixed Performances

Chapter III: Rights of Producers of Phonograms

Article 11: Right of Reproduction
Article 12: Right of Distribution
Article 13: Right of Rental
Article 14: Right of Making Available of Phonograms

Chapter IV: Common Provisions

Article 15: Right to Remuneration for Broadcasting and Communication to the Public
Article 16: Limitations and Exceptions
Article 17: Term of Protection
Article 18: Obligations concerning Technological Measures
Article 19: Obligations concerning Rights Management Information
Article 20: Formalities
Article 21: Reservations
Article 22: Application in Time
Article 23: Provisions on Enforcement of Rights