Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/3

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  Polska Partia Piratów - Statut


  partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,
  e) kandydować na każdą funkcję w partii, w zależności od funkcji musi spełniać odpowiednie warunki regulowane przez statut oraz uchwały walnego zgromadzenia członków P3,
  f) zgłaszać w czasie wyborów władz partii kandydaturę swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi, uchwalonymi na walnym zgromadzeniu.
  g) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,
  h) korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej,
  i) korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i praw partyjnych.
  j) Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii najwcześniej po upływie 2 lat od doręczenia ostatecznego orzeczenia o karze wykluczenia z partii,

  6.2 Członek P3 ma obowiązek:
  a) rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,
  b) dbać o dobre imię partii,
  c) pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,
  d) uczestniczyć w działalności partii,
  e) wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii,
  f) opłacać składki członkowskie,

  6.3 Członek P3, pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny politycznie przed partią.

  3/10