Strona:Silva rerum księdza Szymona Krzysztofowicza.pdf/47

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   41   —

wać od żadney Zwierzchności Zamkowey ani urzędowey Ani od Innych Cechów ale y owszem zamek ma przydać pomoc do exekucyi.
Artykuł XI. Elekcya dorocznia Starszych Braci to iest Starostów, odprawia się przed Festem s. Grzegorza przypadaiącym w Czwartą Niedzielę po Swiątkach Zesłania Ducha Swiętego, w Ten sposób. Wszyscy bracia obesłani od Bractwa po wysłuchaney wotywie brackiey zasiadaią w kruchcie kościelnym, w obecności I. X. Proboszcza u Skrzynki Bruckiey na Stoliku otworżoney, Gdzie Przeszłoroczni Starostowie po Uczynioney Kalkulacyi Zwierzchności Swoiey tam Swoie Urzędy składaią. Potym wszyscy bracia albo Przeszłorocznych Starostów potwierdzaią, albo przez Wota Inszych obieraią, A. I. X. Proboszcz władzą Swoią onych approbuiąc Elekcyę podpisuie y Xięgi dzieiow Brackich, Regestra Percepty y Expensy konfrontuie y likwiduie podpisawszy one a Ieżeli się znaydźie Iaki uszczerbek w skrzynce wszystko popełnić maią Starostowie, z Swoiey własney Fortuny. A ta Skrzynka Zamknięta będzie, na zamek y na kłudkę na bezpiecznym mieyscu lokowana, lub u Starszego Starosty, klucz ieden będzie u młodszego Starosty, a drugi klucz u Starszego z Maystrów.
W tey skrzynce konserwią się Te Artykuły, Xięgi Dzieiów Brackich regestra Summy y Fundusze brackie y Zastawy, które we Dwoie waloru mieć maią Summ pożyczanych, y to nie Fanty żadne, ale złoto, srebro, y kley-