Strona:Poznań ostoją myśli polskiej.pdf/49

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  47

  jakichkolwiek partyi, czy to społecznych, politycznych, lub jakichkolwiek innych:
  „Wszelaki twór, czy to poezya, powieść, dramat, historya, krytyka czy filozofia, w każdym razie twór, który, czy to życie jednostki, czy też życie całego narodu ku wyższej wartości podnosi, w którym czytelnik polski odnajdzie całą pełnię swego Ja i pełnię życia narodowego, ową nadwartość życia poza codzienną empiryczną rzeczywistością, poza wszelką przemijającą przypadkowością, dozna w „Ostoi“ jak najgorętszego przyjęcia.
  „To jest cały program „Ostoi“ i jedyną myślą, która przyświecała jej założeniu.
  „Dziś jeszcze Spółka „Ostoja“ dźwiga się z skromnych początków, ale żywimy nadzieję, że myśl ta głęboko w całe społeczeństwo się wkorzeni i szeroko się rozgałęzi, że na tych podwalinach, które daje obecnej Ostoi szczupłe grono ludzi, wzniesie się szczytny gmach całokształtu myśli polskiej, dostojny i wspaniały pomnik, jaki od dwóch swych siostrzyc, oderwana Wielkopolska, wystawi swej własnej miłości ku całemu narodowi, świat cały zdziwi swoją niezmożoną siłą, hartem i godnością i w wspaniałej puściźnie przekaże potomności.
  „Ons huys“ — „nasz dom“ wyryto złotemi głoskami na froncie wspaniałego gmachu, jaki wystawili dla siebie robotnicy flamandcy i z dumą go pokazują w Gandawie cudzoziemcowi. Oby nadszedł ten czas, kiedy Poznańczyk będzie mógł wskazać na „Ostoję“ jak na nasz symboliczny „Ons huys“.
  Odparciem stałaby się „Ostoja“ na wszelkie upakarzające zarzuty, odpowiedzią na wszelkie wyczekujące pytania, latarnią morską na wrogim cyplu skał wśród odmętów szalejących burz, które się o nie rozbijają i rozbić muszą, dopóki ona stoi niewzruszona by rozlać na całą Polskę swe światło.
  Czynem i symbolem razem ma być „Ostoja“ — to jest jej najdostojniejsze powołanie.