Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0663

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  11.Zdumiejcie się, bogate! zatrwóżcie się, bezpieczne! zwleczcie się a wstydajcie się, przepaszcie biodra wasze.

  12.Nad piersiami narzekajcie, nad polami rozkosznemi, nad winnicą płodną.

  13.Na ziemię ludu mego ciernie i tarn wystąpi: jakóż więcéj na wszystkie domy wesela miasta radującego się?

  14.Bo dom jest opuszczony, mnóstwo miasta zostawione: ciemność i macanie stało się nad jaskiniami aż na wieki, radość leśnych osłów, pastwiska stad.

  15.Aż będzie na nas wylan duch z wysokości, a będzie puszcza Karmelem, a Karmel będzie za las poczytan.

  16.I będzie sąd mieszkał na pustyni, a sprawiedliwość na Karmelu osiędzie.

  17.I będzie dzieło sprawiedliwości pokój, a sprawowanie sprawiedliwości milczenie i bezpieczność aż na wieki.

  18.A będzie lud mój siedział w piękności pokoju i w przybytkach dufności i w odpoczynieniu bogatem.

  19.A grad na zjeżdżaniu do lasa, i poniżeniem będzie poniżone miasto.

  20.Błogosławieni, którzy siejecie na wszelakich wodach, wypuszczając nogę wołu i osła.


  ROZDZIAŁ XXXIII.
  Grozi drapieżnikom, a oznajmia porażenie króla Sennacheryba, a Żydowskie wyswobodzenie: woła na pokryte ludzie, jacy mają być ci, co z Panem mają mieszkać na wysokościach, i o niedostatku ich.

  Biada, który łupisz, aza i sam złupion nie będziesz? i który gardzisz, aza i sam wzgardzony nie będziesz? gdy dokonasz łupienia, złupion będziesz: gdy spracowawszy się przestaniesz gardzić, wzgardzon będziesz.

  2.Panie! zmiłuj się nad nami; bośmy cię czekali: bądź ramieniem naszem z poranku, a zbawieniem naszem czasu utrapienia.

  3.Przed głosem Anioła pouciekały narody, i przed podwyższeniem twojem rozpierzchnęli się poganie.

  4.I będą zbierać korzyści wasze, jako zbierają chrząszcze, jako gdy nimi doły bywają napełnione.

  5.Uwielbion jest Pan, iż mieszkał na wysokości: napełnił Syon sądem i sprawiedliwością.

  6.I będzie wiara za czasów twoich, bogactwa zbawienia, mądrość i umiejętność, bojaźń Pana ta jest skarbem jego.

  7.Oto widzący będą wołać na ulicy. Aniołowie pokoju gorzko płakać będą.

  8.Spustoszały drogi, ustał chodzący przez ścieżkę: złamane jest przymierze, odrzucił miasta, za nic nie miał ludzi.

  9.Płakała i zemdlała ziemia: zawstydzon jest Liban i zaplugawion, i stał się Saron jako pustynia: i zatrzasnął się Bazan i Karmel.

  10.Teraz powstanę, mówi Pan: teraz się wywyższę, teraz się wyniosę.

  11.Poczniecie pałanie, porodzicie słomę: duch wasz jako ogień pożre was.

  12.I będą narodowie jako popiół po spaleniu: ciernie zebrane ogniem spalone będzie.

  13.Słuchajcie, którzyście daleko, com uczynił, a bliscy poznajcie moc moję.

  14.Zlękli się na Syonie grzesznicy, osiadł strach obłudniki: któż z was będzie mógł mieszkać z ogniem pożerającym? kto z was zmieszka z paleniem wiecznem?

  15.Kto chodzi w sprawiedliwościach, a mówi prawdę: który porzuca łakomstwo z potwarzy, a otrząsa ręce swe od wszelkiego podarku: który zatyka uszy swe, aby nie słuchał krwie, a zamruża oczy swe, aby nie patrzał na złe.

  16.Ten na wysokości mieszkać będzie, zamki kamienne wysokość jego: chleb mu dano, wody jego wierne są.

  17.Króla w piękności jego oglądają, oczy jego ujrzą ziemię daleką.

  18.Serce twoje rozmyślać będzie o strachu: Gdzież jest uczony? gdzie słowa zakonu uważający ? gdzie nauczyciel malutkich? [1]

  19.Ludu niewstydliwego nie ujrzysz, ludu wysokiéj mowy, tak żebyś nie mógł rozumieć wymowy języka jego, w którym żadnéj mądrości niemasz.

  20.Pojrzyj na Syon, miasto uroczystego święta naszego, oczy twoje 

  1. 1.Cor. 1, 20.