Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0134

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


3.Od dwudziestu lat i wyżéj, wszystkich mężów mocnych w Izraelu: a policzycie je według hufców ich, ty i Aaron.

4.A z wami będą książęta pokolenia i domów w rodzinach swych,

5.Których te są imiona: Z Ruben Elisur, syn Sedeur.

6.Z Symeon Salamiel, syn Surysaddai.

7.Z Juda Naasson, syn Aminadab.

8.Z Issachar Nathanael, syn Suar.

9.Z Zabulon Eliab, syn Helon.

10.A synów Józephowych z Ephraim Elisama, syn Amiud. Z Manasse Gamaliel, syn Phadassur.

11.Z Benjamin Abidan, syn Gedeonów.

12.Z Dan Ahiezer, syn Ammisadai.

13.Z Aser Phegiel, syn Ochran.

14.Z Gad Eliazaph, syn Duel.

15.Z Nephtali Ahira, syn Enan.

16.Ci najzacniejsi książęta ludu w pokoleniach i w rodzajach swoich, i głowy wojska Izraelowego:

17.Które wzięli Mojżesz i Aaron ze wszystkiem mnóstwem pospólstwa.

18.I zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, popisując je według rodu, i domów, i familii, i głów, i imion każdego, od dwudziestego roku i wyżéj,

19.Jako był przykazał Pan Mojżeszowi. I policzeni są na puszczy Synai.

20.Z Ruben, pierworodnego Izraelowego, według rodów, i familii, i domów ich, i imion każdéj głowy, wszystkiéj płci męzkiéj od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę:

21.Czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.

22.Z synów Symeon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, policzeni są po imionach i po głowach każdego, wszystkiéj mężczyzny od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę:

23.Pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzysta.

24.Z synów Gad, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego od dwudziestu lat i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili:

25.Czterdzieści i pięć tysięcy sześć set i pięćdziesiąt.

26.Z synów Juda, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić,

27.Naliczeni są siedmdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.

28.Z synów Issachar, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili:

29.Naliczeni są pięćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta.

30.Z synów Zabulon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

31.Pięćdziesiąt i siedm tysięcy i cztery sta.

32.Z synów Józeph, z synów Ephraim, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

33.Czterdzieści tysięcy pięć set.

34.A z synów Manasse, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, popisani są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

35.Trzydzieści dwa tysiące dwieście.

36.Z synów Benjaminowych, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są imionmi każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę:

37.Trzydzieści pięć tysięcy cztery sta.

38.Z synów Dan, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są każdego imieniem, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

39.Sześćdziesiąt dwa tysiące siedm set.

40.Z synów Aser, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wyniść na wojnę: