Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0007

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


PORZĄDEK KSIĄG

Starego Testamentu.

1. Genesis, to jest pierwsze


Księgi
Moj-
żeszowe
6
2. Exodus, to jest wtóre 57
3. Leviticus, to jest trzecie 100
4. Numeri, to jest czwarte 129
5. Deuteronomium, to jest piąte 172
6. Jozue 209
7. Sędziów 234
8. Ruth 260
9. Królewskie pierwsze (Samuelowe I) 263
10. Królewskie drugie (Samuelowe II) 298
11. Królewskie trzecie (Królewskie I) 327
12. Królewskie czwarte (Królewskie II) 361
13. Paralipomenon pierwsze 393
14. Paralipomenon wtóre 423
15. Ezdraszowe (pierwsze) 460
16. Nehemiaszowe (Ezdraszowe wtóre) 471
17. Esther 486
18. Job 495
19. Księgi Psalmów 524
20. Przypowieści 598
21. Ekklesiastes 623
22. Pieśń nad pieśniami 631
23. Izajasz prorok 635
24. Jeremiasz 686
25. Threny Jeremiasza 743
26. Ezechiel prorok 749
27. Daniel 801
28. Ozeasz 817
28. Joel 825
29. Amos 828
30. Abdyasz 834
31. Jonas 835
32. Micheasz 837
33. Nahum 842
34. Habakuk 844
36. Sophoniasz 846
37. Aggeusz 849
38. Zacharyasz 851
39. Malachyasz 860PORZĄDEK KSIĄG

Nowego Testamentu.

1. Ewangelia św. Mateusza 5
2. Ewangelia św. Marka 41
3. Ewangelia św. Łukasza 63
4. Ewangelia św. Jana 102
5. Dzieje Apostolskie 130
6. List św. Pawła do Rzymian 166
7. List pierwszy św. Pawła do Korynthów 182
8. List wtóry św. Pawła do Korynthów 196
9. List św. Pawła do Galatów 206
10. List św. Pawła do Ephezów 212
11. List św. Pawła do Philippensów 217
12. List św. Pawła do Kolossan 221
13. List pierwszy św. Pawła do Thessaloniczan 225
   
14. List wtóry św. Pawła do Thessaloniczan 228
15. List pierwszy św. Pawła do Tymotheusza 230
16. List wtóry św. Pawła do Tymotheusza 234
17. List św. Pawła do Tytusa 237
18. List św. Pawła do Philemona 239
19. List św. Pawła do Żydów 240
20. List św. Jakóba 252
21. List pierwszy św. Piotra 256
22. List wtóry św. Piotra 260
23. List pierwszy św. Jana 263
24. List wtóry św. Jana 267
25. List trzeci św. Jana 267
26. List św. Judy 268
27. Objawienie św. Jana 269