Strona:PL Wells - Kraina ślepców (zbiór).pdf/6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.BIBLJOTEKA GROSZOWA
WYDAWNICTWO TYGODNIOWE
REDAKTOR H. ZAJĄCZKOWSKI
WYDAWCA BIBLJOTEKA GROSZOWA
S. z. o. o.
Warszawa, ul. Moniuszki 11, Konto P. K. O. 11.140.


WARUNKI PRENUMERATY:

Łącznie z dodatkami dla młodzieży lub
magazynem uHP, przy każdej książce,
przesyłką pocztową:
kwartalnie (za 13 książek) Zł. 9 gr. 95,
miesięcznie ....... „ 3 „ 35,
o w oprawach .... „ 13 „ 95.

Prenumeratę przyjmuje Administracja

Bibljoteki Groszowej.


Ilustrowane katalogi gratis i franko.


Znak 95 groszowego Wydawnictwa prawnie zarejestrowany
i naśladownictwa będą sądownie ścigane.


Polska Drukarnia w Białymstoku, Sp. Akc., ul. Warszawska 59a.