Strona:PL Kozłowski - Współczesna polska literatura filozoficzna.djvu/18

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


z nich zmierzają ku ułatwieniu i zachęcie przez Radę Szkolną Krajową badań psychologicznych nad dziećmi w szkołach i ochronkach galicyjskich; ku temuż celowi skierowana jest prośba, zwrócona do p. A. Szycówny o napisanie broszury, zachęcającej i dającej wskazówki, jak należy badać dzieci. Inny wniosek wywołany został przez komunikat R. Radziwiłowicza: postanowiono w celu ujednostajnienia terminologii polskiej wybrać komisyę, która zajmie się rozesłaniem odpowiedniego kwestyonaryusza do osób, pracujących na tem polu, a następnie wyda zebrane materyały[1].

Wł. M. Kozłowski.

  1. W dopełnieniu podajemy ważniejsze prace filozoficzne autora artykułu. Szereg szkiców lub odczytów, umieszczanych w „Ateneum“, „Bibliotece Warszawskiej“ i „Kosmosie“ (Lwowskim), wydane razem p. t. „Szkice filozoficzne“, Warsz. 1900. Prócz tego osobno: „Dekadentyzm współczesny i jego filozofowie (Nitzsche)“, Warszawa, 1894. — „Klasyfikacya umiejętności ze stanowiska potrzeb wykształcenia ogólnego“, Warsz., 1895. — „Filozofia Schillera i wiersz Artyści“, Warsz. 1900. — „Psychologiczne źródła niektórych zasadniczych praw przyrody“, Warsz., 1900. — „Co i jak czytać?“, Warsz., 1900. — Książka ta, będąc metodyką wyrobienia filozofii życia i zawierając (w drugiej części) szkic filozofii tej, należy również do literatury filozoficznej. W „Przeglądzie Filozoficznym: za rok 1900: „Władysław Kozłowski (ze Lwowa)“, wspomnienie pośmiertne. (Zeszyt II). — „Świadomość i energia“ (Zeszyt III). — „Połączenie chemiczne ze stanowiska teoryi poznania“ (Zeszyt IV). — Przekłady: Falkenberg: „Historya filozofii nowożytnej“ (uzupełniona literaturą polską). — Kant: „Marzenia jasnowidzącego“. — Sheldon: „Ruch etyczny“ (druga połowa dzieła, uzupełniona wstępem, który ze względów technicznych umieszczony został w „Przegl. Filozof.“, 1900. Zeszyt V w dziale sprawozdań). W obcych językach: „Les propositions fondamentales de la science moderne à 1’aube de la philosophie grecque („Revue de métaphysique et de morale“, Novembre, 1900). — „La combinaison chimique au point de vue de la théorie de cognition“ (prace I kongresu międzynarodowego filozofii p. t. Congrès International de philosophie. T. III). „Současna literatura filosoficka v Polsce (Česka Mysl sešit 5 i 6). Od roku wydaje w Krakowie „Pogląd na świat“, miesięcznik, mający za przedmiot metodykę samodzielnej pracy nad wyrobieniem poglądu na świat i filozofii życiowej, t. j. te same zadania, co i książka „Co i jak czytać?“, której jest niejako peryodyczną kontynuacyą (Przyp. Red.).