Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/91

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   79   —

lVarA = \lyricmode { ste -- czki. \set stanza = "3. " Je -- sie -- nią, je -- sie -- nią, Sa -- dy się ru -- mie -- nią, Czer -- wo -- ne ja -- błu -- szka Po -- mię -- dzy zie -- le -- nią. }

sVarA = { g8 f4 r8 | R2*4 \bar ":|." % w1
d'8^\f es4 d8 | c g4 a8 | f g16([a]) bes8 c | a f4 r8 | g es'4 d8 | % w2
c g4 a8 | bes d16([c]) a8 f | c' bes4 r8 | R2 | R2\fermataMarkup \bar "|." }

sVarCrep = { <f, c'>8 <f c'>4 f'8 | R2*2 | d'8 d4 d8 | b b4 a8 }

lVarB = \lyricmode { gruszka! }

sVarB = { <bes, a'>8 <g f'>4 r8 | f'_\p f4 f8 | <f g>_\markup { \small \italic "crescendo" } <f g>4 <f g>8 | <f g b> <f g b>4 <f g b>8 | <f d'> <f g d'>4 <f a d>8 \bar ":|." % w1
<f b d>_\mf \stemUp <f b es>4 \stemNeutral <f b d>8 | <es c'> <es g>4 <es a>8 | <d f>[<es g>16( a)] <d, bes'>8[<e c'>] | <es! a> <es f>4 <d f>8 | <es g> <es g es'>4 <es g c>8 | % w2
<es c'> <es g>4 <f a>8 | <f bes>[<e d'>16( c')] <es,! a>8[<es f>] | <es c'> <d bes'>4_\> <d bes'>8 | <d bes'> <d bes'>4 <d bes'>8\! | <d bes'>2_\p\fermata \bar "|." }

sVarCk = { g8 g4 g8 | <c, g'> <c g'>4 f8 | <bes, f'> <bes f'>4 <bes g'>8 | <bes a'> <bes a'>4 <bes bes'>8 | <c bes'> <c bes'>4 <c bes'>8 | % w2
<f a> <f bes>4 <f c'>8 | <d bes'>[<c bes'>] <f c'>[<f a>] | <bes, a'> <bes a'>4 \stemUp <bes f'>8 | <bes f'> <bes f'>4 <bes f'>8 \stemNeutral | <bes f'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
  >>
>> }


1.  steczki.

2.  gruszka!

3.  Jesienią, jesienią,
Sady się rumienią,
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.