Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/57

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   45   —

sVarB = { <e gis>16_\<[b <fis' a> b, <gis' b> e\!]) \stemDown <b' e>_\>([e, <b' dis> e, <a cis> e\!]) \stemNeutral | <a dis>([dis,_\< <a' dis> dis, <a' cis> dis,\!] <a' b>[dis, <a' b> dis, <a' b> dis,]) | <gis b>_\mf([d <gis cis> d <gis d'> d] <e cis'>[cis <e b'> cis <e a> cis]) | % w1
<eis gis>([b <eis a>_\> b <eis b'> b] <cis a'>[a <cis gis'> a\! <cis fis> a]) | cis'_\p([fis, e! a, fis' e]) cis'([fis, dis a dis b]) | fis'_\>([dis b a dis b\!]) <gis e'>4 r8 \bar "|." }

sVarA = { gis8([a]) b e([dis]) cis | dis4( cis8) b4 r8 | b^\mf([cis]) d cis([b]) a | % w1
gis([a^\>]) \stemUp b \stemNeutral a\!([gis]) fis | cis'4^\p fis,8 cis'4 dis,8 | fis4.^\> e4\! r8 \bar "|." }

sVarC = { e4. gis,4 a8 | fis4. b | <e, e'> a | % w1
<cis, cis'> fis | fis b | e, <e b'>4 r8 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Nie wiej z_ca -- łej si -- ły Nie o -- trą -- caj te -- go kwie -- cia, Że -- by jabł -- ka by -- ły. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \sVarC } }
  >>
>> }


Nie wiej z całej siły
Nie otrącaj tego kwiecia,
Żeby jabłka były.