Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/56

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   44   —

sVarB = { <dis a'>16([b <dis a'> b <dis gis> b] <dis fis>[b <dis fis> b <dis fis> b]) | <e gis>_\<([b <fis' a> b, <gis' b> e\!] <gis e'>[e <gis dis'> e <gis cis> e]) | <fis dis'>([dis <fis dis'>_\> dis <fis cis'> e] <fis b>[dis\! <fis b> dis <fis b> dis]) | % w1
<fis ais>_\mf([e <fis b> e <fis cis'> e] <e ais>[cis <e gis> b <e fis> ais,]) | <fis' b>([dis <fis cis'> dis <fis dis'> dis] <fis b>_\>[b, <fis' ais> b, <e gis>\! b]) | fis'_\p([e ais, e' cis' e,]) fis([e ais, e' cis' e,]) | % w2
b'([fis dis b dis fis]) a!([gis dis b dis gis]) | <e gis>([b <fis' a> b, <gis' b> e] <gis cis>[e <gis b> e <e gis> b]) | <dis a'>([b <dis a'> b <dis gis> b] <dis fis>[b <dis fis> b <dis fis> b]) | }

sVarA = { a4( gis8) fis4 r8 | gis8^\<([a]) \stemUp b \stemNeutral e\!([dis]) cis | dis4^\>( cis8) b4\! r8 | % w1
ais8^\mf([b]) cis a([gis]) fis | b([cis]) dis^\> b([ais]) gis\! \breathe | fis4^\p cis'8 fis,4 cis'8 | % w2
\stemUp b4. a!4 r8 | gis([a]) b \stemNeutral cis([b]) gis | a4( gis8) fis4 r8 | }

lVarA = \lyricmode { bia -- ła Kwie -- ciem się o -- dzia -- ła, O -- bie -- cu -- je nam ja -- błu -- szka, Jak je bę -- dzie mia -- ła. Mój wie -- trzy -- ku mi -- ły, }

sVarC = { <b fis'>4( gis'8 a[gis fis]) | e4. b | b~ b8[gis'(fis)] | % w1
fis4. fis, | fis' dis4( e8) | fis4. fis, | % w2
b4.~ b4 r8 | e4. b | <b fis'>4( gis'8 a[gis fis]) | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \sVarC } }
  >>
>> }


biała
Kwieciem się odziała,
Obiecuje nam jabłuszka,
Jak je będzie miała.
Mój wietrzyku miły,