Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/45

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   33   —

sVarB = { g8[a-. fis-. a-.] | g-.[a-._\< fis-. a-.\!] | g-.[es'-. cis-. es-.] | d-._\>[bes-. a-.\! g-.] | % w1
<d bes'>-._\p[<d bes'>-. <d f>-. <d f>-.] | <es g>-.[<es g>-. <es c'>-. <es c'>-.] | <d bes'>-._\<[<d bes'>-. <aes' f'>-. <aes f'>-.\!] | <g es'>-._\>[bes-. g-. es-.\!] | % w2
<es bes' es>-.[<es bes' es>-. <des es aes>-. <des es aes>-.] | <c es c'>-.[<c es c'>-. <es aes>-. <es aes>-.] | <e g>-.[<e g>-. <c c'>-. <c c'>-.] | <c aes'>-.[f-. c-. e-.] | }

sVarA = { R2*4 |% w1
\stemUp bes4^\mf \stemNeutral f | g c | bes^\<( f'\!) | es r | % w2
es bes | c aes | g( c) | aes r | }

sVarCrep = { g8-.[aes-. fis-. aes-.] | g-.[aes-. gis-. aes-.] | g-.[es'-. cis-. es-.] | d-. r r4 | % w1
<bes, f'>8-.[<bes f'>-. <bes aes'!>-. <bes aes'>-. | <bes bes'>-.[<bes bes'>-. <bes g'>-. <bes g'>-.] | <bes aes'>-.[<bes aes'>-. <d bes'>-. <d bes'>-.] | <es bes'>-. r r4 | % w2
<g, es'>8-.[<g es'>-. <g es'>-. <g es'>-.] | <aes es'>-.[<aes es'>-. <c aes'>-. <c aes'>-.] | <c bes'>-.[<c bes'>-. <e bes'>-. <e bes'>-.] | <f aes>-. r r4 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Nim skoń -- czy -- ły li -- czyć, Już je za -- czął ćwi -- czyć. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Bo -- ciek dzio -- bem kla -- ska, Wyjdź -- cież, je -- śli ła -- ska! }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  Bociek dziobem klaska,
Wyjdźcież, jeśli łaska!

2.  Nim skończyły liczyć,
Już je zaczął ćwiczyć.