Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/44

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   32   —

sVarB = { <es g>8-.[<es g>-. <es bes'>-. <es bes'>-.] | <c aes'>-.[<c aes'>-. <d f>-. <d f>-.] | <es bes'>-.[<es bes'>-. <es g>-. <es g>-.] | es-.[es-. es-. es-.] | % w1
<d f>-._\p[<d aes'>-. <d c'>-. <d bes'>-.] | <es aes>-.[<es aes>-. <es c'>-. <es bes'>-.] | <d f>-._\markup { \small \italic "cresc" } [<d aes'>-. <d c'>-. <d bes'>-.] | <es aes>-.[<es aes>-. <es c'>-. <es bes'>-.] | % w2
<d a' d>^>_\f[<d a' d>-. <d a' d>-. <d a' d>-.] | <d bes'>4 bes'8-.[g-.] | <c, a'>-.[<c a'>-. <c a'>-. <c a'>-.] | <bes g'>4 e8-.[fis-.] | }

sVarA = { g4 \stemUp bes | aes f | bes( g) | es r \stemNeutral | % w1
f8^\p aes c bes | g g c bes | f aes c bes | g g c bes | % w2
d^\f d d d | \stemUp bes4 \stemNeutral r | a8 a a a | g4 r | }

sVarCrep = { <es bes'>8-.[<es bes'>-. <es g>-. <es g>-.] | <es f>-.[<es f>-. <es a>-. <es a>-.] | <es g>-.[<es g>-. <es bes'>-. <es bes'>-.] | <es g>-.[<es g>-. <es g>-. <es g>-.] | % w1
<aes bes>-.[<aes bes>-. <bes, aes'>-. <bes aes'>-.] | <es bes'>[<es bes'>-. <g bes>-. <g bes>-.] | <aes bes>-.[<aes bes>-. <bes, aes'>-. <bes aes'>-.] | <es bes'>-.[<es bes'>-. <g bes>-. <g bes>-.] | % w2
<fis c'>_>[<fis c'>-. <fis c'>-. <fis c'>-.] | <g bes>4 bes8-.[g-.] | <d fis>-.[<d fis>-. <d fis>-. <d fis>-.] | <g, g'>4 e'8-.[fis-.] | }

lVarB = \lyricmode { Pió -- rek masz do pa -- ry. Ża -- by je li -- czy -- ły w_bło -- cie, Na -- li -- czy -- ły czte -- ry kro -- cie. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

lVarA = \lyricmode { Da -- lej, ży -- wo dzie -- ci! Kto bo -- cia -- na w_lot wy -- ści -- gnie, Te -- mu ka -- sza nie o -- sty -- gnie \set stanza = "1. 2. " Kle, kle, kle, kle, kle... Kle, kle, kle, kle, kle! }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  Dalej, żywo dzieci!
Kto bociana w lot wyścignie,
Temu kasza nie ostygnie

2.  Piórek masz do pary.
Żaby je liczyły w błocie,
Naliczyły cztery krocie.

1. 2.  Kle, kle, kle, kle, kle...
Kle, kle, kle, kle, kle!