Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/108

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   96   —

sVarB = { bes'16([g a f] g[e bes' g]) | a_([f a cis] \clef "violin" d[a d e]) \bar ":|." <d' f bes>2_\pp\arpeggio\fermata \bar "|." }

sVarCaa = { << { \voiceOne a'4 } \new Voice { \voiceTwo d, } >> \oneVoice r }

sVarA = { R2*3 \bar "|." }

sVarCrep = { << { \voiceOne g8([a bes g]) } \new Voice { \voiceTwo d2 } >> }

sVarCab = { <d a'>2\arpeggio\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e { \clef "bass" \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \alternative { { \sVarCaa } { \sVarCab } } } }
 >>
>> }50. Dobranoc.

sVarB = { <e gis>8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie i śpiewnie." } ([b <e gis> b] <e gis>[b <e gis> b]) | <gis' b>([b, <fis' a> <e gis>] <gis b>([b, <fis' a> <e gis>]) | <a cis>([e <gis b> <fis a>] <gis e'>[e <gis b> <e b'>]) | % w1
<dis b'>([b <dis fis> <b b'>] <e b'>[b <e gis> b] | <e ais>([<ais, gis'>] <e' fis>[cis'] <dis, b'>[fis <dis b'> b]) | <dis fis>([<dis fis> <e gis> <gis b>] <fis a!>[<e gis> <dis fis> <dis fis>]) | }

sVarA = { r2 r4 r8 <e gis> | <gis b>4^\p <fis a>8 <e gis> <gis b>4 <fis a>8 \breathe <e gis> | \stemUp <a cis>4 <gis b>8 <fis a> <gis e'>4 <gis b>8 \breathe <e b'> \stemNeutral | % w1
<dis b'>4 <dis fis>8 <dis b'> <e b'>4 <e gis> \breathe | <e ais>8 <e gis> <e fis> <e cis'> <dis b'>4 <dis b'>8 r | <dis fis> <dis fis> <e gis> <gis b> <fis a!>([<e gis>]) <dis fis> <dis fis> | }

lVarA = \lyricmode { Do -- bra -- noc, ty wio -- sko, Do -- bra -- noc, ko -- cha -- na! Oj bę -- dziesz ty spa -- ła Do no -- we -- go ra -- na. Do no -- we -- go ra -- na, Co }

sVarC = { <e e'>1 | <e e'> | <e e'> | % w1
<b b'>2 <cis cis'> | fis b | <b b'>4 <e b'>8[<cis b'>] <dis b'>[<e b'>] <b b'> r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 4/4 \relative e, { \sVarC } }
 >>
>> }


Dobranoc, ty wiosko,
Dobranoc, kochana!
Oj będziesz ty spała
Do nowego rana.
Do nowego rana,
Co