Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/101

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   88   —

sVarB = { <c! d fis>8[<c d> <d fis> <d fis a>] | <d g d'>4_\< <d gis b>\! | <c a'>8._\f[b'16] c8[<d, a'>] | <d fis>[g b <g cis e>] | % w1
<d g d'>[<c! e g> <c e a> <c d fis>] | <c d g>4_> <b d g>_> | <b d g>_> <b d g>_> | <b d g>2\fermata \bar "|." }

sVarA = { fis8 d^\markup { \small \italic "cresc." } fis a | d4 b8 r | a8.^\f \stemUp b16 \stemNeutral c8 a | fis g b e \breathe | % w1
d g, a^\markup { \small \italic "cresc." } fis | g4 g8 r | R2 | R2\fermataMarkup \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Sły -- nie na świat ca -- ły!
Ta psze -- ni -- czka, san -- do -- mier -- ka
Sły -- nie na świat ca -- ły! }

sVarCk = { a8[<fis a> <d a'> c] | b[b] e[e] | <a, e'>4 r8 <c fis> | <b g'> r r a | % w1
b[c a d] | <g, d'>[<g d'> <g d'> <g d'>] | <g d'>[<g d'> <g d'> <g d'>] | <g d'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarCk } }
 >>
>> }


3.  Słynie na świat cały!
Ta pszeniczka, sandomierka
Słynie na świat cały!47. Odlot.

sVarB = { <g b e>2_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Wolno i tęsknie" } <fis a e'>4 | <g b e>2. | <g~ b^~ e~> | <g b e> | <a c e> | }

sVarA = { R2.*2 | \stemUp b4.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "expressivo" } g8 b \stemNeutral a | g([fis]) e4 r8 e | e'4.( d8) e c | }

lVarA = \lyricmode { A te dzi -- kie gą -- ski Na za -- chód le -- }

sVarC = { e2 c4 | <e, b'>2. | e'_~ | e | a, | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andante mesto." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \relative e { \sVarC } }
 >>
>> }


A te dzikie gąski
Na zachód le-