Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/258

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.

  cie cześć Bogu krainy, i wy podziemne dziedziny.

  Co ma ziemia, kryje morze, co ranne oświeca zorze, * Oddajcie winne ukłony, Temu, co z Panny zrodzony.

  Wszyscy Jezusa witajcie, wszyscy Dziecięciu śpiewajcie. * My będziemy zaczynali, lulaj Jezu, lulaj mały.

  Śpijże smaczno śliczny Panie, Jezusie, nasze kochanie; * Śpij lalusiu, śpij kwiateczku, śliczny, wdzięczny Jezuleczku.

  Cicho, cicho, bo śpi Dziecię, dziś urodzone na świecie: * Grzechyć Je to przebudzają, niechże się nam nie trafiają.

  Bądź pochwalon Ojcze w Synie, niech Ci sława z Duchem słynie, * Żeś upadły świat ratował, od śmierci wiecznej zachował.


  KOLĘDA  182.
  Kolęda Kaszubów.
  
lVarA = \lyricmode { Wi -- taj Je -- zu -- niu! wi -- taj ko -- cha -- nie, }

sVarArep = { \bar "[|:" f4 a bes | c2 a4 | bes g a8[bes] | c[bes] a2 \bar ":|]" }

lVarB = \lyricmode { O po -- żą -- da -- ny od wie -- ków Pa -- nie. }

sVarAk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative f' { \repeat volta 2 { \sVarArep } \sVarAk } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB } }

  Witaj Jezuniu! witaj kochanie, * O pożądany od wieków Panie. *