Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/232

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.lVarA = \lyricmode { Tra -- fi -- li na do -- brą tra -- wę, Po -- kła -- dli się na mu -- ra -- wę, Po -- snę -- li, po -- snę -- li po -- snę -- li, A by -- dło ja -- dło, ja -- dło, ja -- dło, A by -- dło ja -- dło, ja -- dło, ja -- dło, Po -- tem się po -- kła -- dło, po -- tem się po -- kła -- dło. }

sVarA = { a8 bes c d | c d c bes | a bes c d | c d c bes | a g a4 | a8 g a4 | a8 g a4 | d2 | d8 d d d | d bes f' d | c2 | c8 c c c | c bes16[c] d8 c | bes bes bes4 | a8 g a4 | bes8 bes bes4 | a8 g a4 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \time 2/4 \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Trafili na dobrą trawę, Pokładli się na murawę, * Posnęli, posnęli posnęli, * A bydło jadło, jadło, jadło, A bydło jadło, jadło, jadło, * Potem się pokładło, potem się pokładło.