Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/231

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


strachu; * Mówi: od hałasu iż umrę bez czasu; * Tak się armat boję, ledwo stoję.

A tak trzej królowie po Józefa mowie, * Strzelać zakazali, przepraszali. * Potem zatrąbiono, w kotły uderzono, * Brzmiały fajfrów głosy pod niebiosy. * Józef chwali tych, co grali: * Lepiej grajcie, niż strzelajcie. * Dziecię uściskali, Matce ukłon dali; * Józefa żegnając, odjechali.


KOLĘDA  166.

lVarA = \lyricmode { Tu -- sząc pa -- ste -- rze, że dzień bliz -- ko, Z_o -- bo -- ry z_o -- bo -- ry, z_o -- bo -- ry, Za -- pę -- dzi -- li pod bo -- ry, pod bo -- ry. }

sVarA = { c4 a8 f | d'4 c | bes g8 bes | a2 \bar "||" f8 f f([g]) | a a a([bes]) | c c c4 | f8 c c c | d d c4 | d8 d c4 | }

lVarB = \lyricmode { Wy -- gna -- li ow -- ce na past -- wi -- sko, }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB } }

Tusząc pasterze, że dzień blizko, * Wygnali owce na pastwisko, * Z obory z obory, z obory, * Zapędzili pod bory, pod bory.