Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/174

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Zacznę ja wam drzewi, bo was tam nikt niewi, * Zawitajże śliczne Dziecię w tym żłobie, * My pastusi oddajemy, cześć Tobie.


KOLĘDA  119.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent=0\cm}
\relative c'' {
  \clef violin
  \key a \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp gis8 gis8 gis4 e4 | \stemDown d'2 r4 | cis8 cis8 b4 b4 | \stemUp a2 r4 }
  \repeat volta 2 {
    \stemUp gis8 a8 \stemDown b4 b4 | \stemUp a8 \stemDown b8 cis4 cis4 | d8 cis8 \stemUp b4 b4 | a8 b8 \stemDown cis4 cis4
    d8 cis8 \stemUp b4 b4 | \stemDown e2 r4 | d8 cis8 \stemUp b4 b4 | a2 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Pa -- ste -- rze mi -- li! coś -- cie wi -- dzie -- li?
  Wi -- dzie -- li -- śmy ma -- leń -- kie -- go, Je -- zu -- sa na -- ro -- dzo -- ne -- go,
  Sy -- na Bo -- że -- go Sy -- na Bo -- że -- go.
} } }

Pasterze mili! coście widzieli? * Widzieliśmy maleńkiego, Jezusa narodzonego, * Syna Bożego Syna Bożego.