Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/049

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Czołem bijem przy daninie Tobie Paniczu, * Pieluszkami skrępowany nieba Dziedzicu.

Niech Ci będzie wieczna chwała od kompanii * Całej naszej, Józefowi także Maryi.


KOLĘDA  31.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative c'' { c2 d4 | c2 a4 | bes2 g4 | c a r | c2 d4 | c2 a4 | bes2 g4 | c a r \bar ".|:" \repeat volta 2 { \stemUp bes \stemNeutral c f, | g bes d, | g bes d | c2 bes4 | a c f, | g bes d, | g bes e, | f2 f4 \bar ":|." } } }
  \addlyrics { \small Dnia je -- dne -- go o pół -- no -- cy Gdym za -- snął w_cię -- żkiej nie -- mo -- cy Nie wiem czy na ja -- wie czy mi się śni -- ło Że we -- dle mej bu -- dy słoń -- ce świe -- ci -- ło. } }

Dnia jednego o północy * Gdym zasnął w ciężkiej niemocy * Nie wiem czy na jawie czy mi się śniło * Że wedle mej budy słońce świeciło.