Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/010

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


I tak Cię Jezu mój, Panie Niezmierny, * Nakarmię, napoję sługa Twój wierny. * Dam Ci dam mój Jezu, me śliczne Dziecię * Zgłodniałe, spragnione na tym tu świecie.


KOLĘDA 4.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative f' { \repeat volta 2 { f8 g a4 a | bes a2 | g8 a g4. f16[e] | d2. \bar ":|]" } f8 f f4. e16([d]) | cis8 d e([cis]) a4 | f'8 f f4. e16([d]) | cis8 d e([cis]) a4 | a' g4. f16[e] | d2. \bar "|." } }
  \addlyrics { \small A cóż z_tą Dzie -- ci -- ną bę -- dziem czy -- ni -- li, Za -- śpie -- waj -- my Jej we -- so -- ło I o -- bróć -- my się z_Nią w_ko -- ło, Hoc, hoc, hoc, hoc. }
  \addlyrics { \small Pa -- stusz -- ko -- wie mi -- li, że się nam kwi -- li? } }

A cóż z tą Dzieciną będziem czynili, * Pastuszkowie mili, * że się nam kwili? * Zaśpiewajmy Jej wesoło * I obróćmy się z Nią w koło, * Hoc, hoc, hoc, hoc.