Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/008

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.lVarA = \lyricmode { Wszak -- że Ty to le -- żysz wiel -- ce zgło -- dnia -- ły; O wiel -- kież to zby -- tki Dzie -- ci -- no Two -- je, Że le -- dwie poj -- mu -- ją to zmy -- sły mo -- je. to zmy -- sły mo -- je. }

sVarArep = { \bar ".|:" c'8 c c | d d8. bes16 | bes8 bes d | d c r | a a a | bes bes8. a16 | }

sVarAa = { g8 c8. bes16 | bes8 a r \bar ":|." }

sVarAp = { f8 f f | g g8. f16 | e8 e e | g f r | }

sVarAb = { g d e | g f r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/8 \autoBeamOff \relative a' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } \alternative { { \sVarAa } { \sVarAb } } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Wszakże Ty to leżysz wielce zgłodniały; * O wielkież to zbytki * Dziecino Twoje, * Że ledwo pojmują to zmysły moje.

Ty, który niebem i światem władniesz, * Pokarmu teraz od stworzenia pragniesz. * O wielkież to zbytki * Dziecino Twoje, * Że ledwo pojmują to zmysły moje.

Obrałeś najniższy stan niewygody, * Samochcąc rzuciwszy niebieskie gody. * O wielkież to zbytki * Dziecino Twoje, * Że ledwo pojmują to zmysły moje.