Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/501

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


innego rezultatu, niż biuro statystyczne. Rachunek ten będzie przedstawiał się tak:

Wyłączono z obliczeń osób „dwujęzycznych“ w r. 1900:70,107
w r. 1890:31,746
Należy więc włączyć do obliczenia w r. 1900 osób38,351

Nie ulega zaś najmniejszej wątpliwości, że wszystkich tych trzeba zaliczyć do ludności polskiej, Niemcy bowiem nie bywają zapisywani w rubryce „dwujęzycznych“. Tak więc otrzymujemy Polaków w r. 1900:

Zapisanych jako Polaków1,048,230
Zaliczonych tendencyjnie do „dwujęzycznych“38,351
Razem1,086,581 Polaków,

Teraz dopiero możemy porówać wyniki spisu z r. 1890 z wynikami spisu ostatniego, i otrzymujemy cyfry następujące:

Rok Ogólna liczba
ludności
G. Śląska
Liczba
Polaków
Na 1000 miesz-
kańców przypa-
da Polaków
1890
1900
1,577,731
1,868,146
918,728
1,086,581
582
582

Stosunki narodowościowe, według tego obliczenia, nie zmieniły się więc na Górnym Śląsku w ostatnich 10 latach wieku XIX, ani na korzyść Niemców, ani Polaków, a zysk niemiecki, obliczony przez biuro statystyczne na 1,5%, tłómaczy się jedynie ogromną liczbą osób, zapisanych w sztucznej rubryce „dwujęzycznych“.
Pod względem wyznaniowym olbrzymia większość śląskiej ludności polskiej należy do kościoła katolickiego. Tylko w powiatach Kluczborskim i Sycowskim mieszka znaczna liczba Polaków protestantów, jak to łatwo poznać z zestawienia, umieszczonego na str. 475. Dokładnych cyfr podać niepodobna. W przybliżeniu jest Polaków protestantów w pow. Kluczborskim niespełna 20,000, a Sycowskim około 5,000, razem mniej więcej 25,000.