Strona:Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.djvu/18

    Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
    Ta strona została uwierzytelniona.

    go. Suchorski Alexa. Stani. z gub. Wołyńskiéj. Strzałkowski Piotr Adolf ze Słonima. Rożycki Karol z gub. Wołyńskiéj. Pilchowski Seweryn z gub. Kijows. Sawicz Józef z w. Augustowskiego. Topczewski Anto. z gub. Wołyńskiéj. Szarzyński Tytus z gub. Wołyńskiéj. Boleszyc Jan z w. Krakowskiego Obalski Józef z w. Kaliskiego. Seredyński Jgnacy z Poznańskiego. Pietkiewicz Daniel z gub. Wileńskiéj. Zwierkowski Walenty Józef Wincenty z w. Krakowskiego. Dmochowski Włodzim. z gub. Grodzieńskiéj. Malewicz Hilary z gub. Grodzieńskiéj. Swięcki Apolina. Cygański Marcelli. Dacewicz Stanisław. Rodowicz Andrzéj. Zawiski Wincen. Makowiecki Ignacy. Smulski Dyoni. z w. Płockiego Kondycki Józef z w. Lubel. Bojanowski Michał z w. Kaliskiego. Szwabski Walen. z w. Kali. Suchecki Igna. z w. Lubel. Kowszewicz Stef. z. w Lubel. Bellefroid Anto. z w. Podla. Rząszewski Jan z gub. Wołyńskiéj. Jahołkowski Józef z Brześcia Litewskiego. Lewicki Szym. z w. Lubelskiego. Maszkowski Julian z Warszawy. Kalinowski Ludwik z Warszawy. Chodźko Benedykt z gub. Wileńskiéj. Maćkiewicz Stani. Zdanowicz Leonard z w. Augustowskiego. Czapski Józef z w. Płockiego. Andrzejkowicz Adam z gub. Wołyń. Koperski Lucyan z w. Lubelskiego. Kirmisson Edward z gub. Wołyńskiéj. Krajewski Karol z w. Mazowie. Małuski Alexan. z w. Podlas. Bleski Antoni z w. Płock. Tuchowski Józef z Cyr. Sandec. Krzeczkowski Franci. z w. Kalisk. Małuski Walen. z w. Płockiego. Krajewski Jan z woj. Podlaskiego. Wrocław Roch z w. Mazowieckiego. Ambroziński Fran. Xawe. z Warszawy. Malinowski Sewer. z Podola. Jackowski Aloizy z gub. Wileńskiéj. Zarzecki Florentyn Igna. z gub. Grodzieńskiéj. Ambrożewski Józef z w. Płockiego. Chmieliński Tomasz z w. Płockiego. Dzierzbicki Roma. z w. Mazowieckiego. Eysymont Kazim. z w. Augustowskiego. Hryniewicz Dymitr Anto. z Podola. Merkiel Jan z w. Kaliskiego. Strawiński Edward Woj. i pow. Trocki. Wiszniewski Stef. z w. Augustowskiego. Jaworski Teofil z Podola. Lachowicz Jan ze Żmudzi. Gajewski Winc. ze Żmudzi. Kuczyński Leopold ze Żmudzi. Radzieński Józef. Milewski Alexa. z w. Płockiego. Heer Józef z w. Kalis. Roczniacki Franci. z w. Lubelskiego. Heysler Franci. z Cyr. Jasielskiego. Lepich Julian z gub.