Strona:Manifest Od Prymasa Korony Polskiey Stanom Rzeczypospolitey, y całemu światu podany.pdf/5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


niego, prosząc áby munus exequi suum[1], y do Traktátu przystąpić ráczył. Ktory że miásto Propozycyi do niego, odezwał się z Listámi moliminum[2] Krolá IMośći contra Rempublicam, quod latuit[3], chcąc revelare super tecta[4]: chwyćił się záraz Wolny Narod tego, et formidanda sagaciùs querens, deputował czterech Ichmośćiow è gremio sui, ktorzy te papiery in Originalibus widźieli, tłumaczyli ták z Fráncuskiego, iáko y z Niemieckiego ięzyka; y przepisáwszy fideliter, bo potym toż sámo poprzysięgali, przed wszystkiemi Ichmośćiami Pány Zkonfederowánemi czytáli. Zkąd ták wielki Civium erupit fervor, że w podźiwieniu y zamyśleniu się długo wprzod intenti ora tenebant, á potym rehabitis spiritibus z większą żarliwośćią w ustawicznych głosach swoich prośili ut utar Iure meo. Wołáli że nie chcemy znać Krolá tákiego zá Krolá, ktory nie tylko iáwne przez wywrocone susá(?) deá(?) Práwá, ále też y skryte ad despoticum Dominum czyni sobie drogi. Skąd subsecutam, że z napisáney Generalney Konfederacyey exculs Majestas, ktorey nec internaem nec externea securitatis rationes ćierpieć nie mogły. Nalegáno záraz, ábym wypowiedźał Posłuszeństwo, Interregnum deklárował, Nową Elekcyą żłożył, Konfederayą drukowáć kazał, tákże y Listy Krolá IMośći; wszystko to przez ták długi czás, bo prawie trzymiesięczny, nè lenite, neuê asperare delicta viderer Principis. Stanęliśmy tylko in gradu Exvinculationis ab obedientia; Konfederacyey iednák in lucem nie wydawáliśmy, spodźiewając się: że Krol IMość zechce Nam per reconciliationem sui z Krolem IMośćią Szwedzkim restituere Iura, quibus PAce er Principe uteremur, zá wyprowadzeniem extra fines Regni Woysk Szwedzkich.

  1. Przypis własny Wikiźródeł wypełnił swój obowiązek
  2. Przypis własny Wikiźródeł przedsięwzięć
  3. Przypis własny Wikiźródeł przeciwko Rzeczpospolitej, co ukrył
  4. Przypis własny Wikiźródeł odkryć (?) ukryte