Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/606

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


w których występują różniczki funkcji.

Różnić, tworzyć różnice, czynić różnym, innym, rozróżniać, odróżniać; r. kogo z kim = wywoływać kłótnię, nieporozumienie, siać niezgodę, gniewać, poróżniać; r. ś., wykazywać różnicę, odróżniać ś., być różnym, innym; r. ś. z kim, kłócić ś., waśnić ś., być w nieporozumieniu, gniewać ś. z kim; r. ś. z kim w zdaniu = mieć inne zdanie, niż on.

Różnie, Różno, przysł., odmiennie, nie tak, inaczej, nie jednakowo, niezgodnie, niejednomyślnie; rozmaicie, tak i inaczej.

Różno, przysł., oddzielnie, na osobności, poszczególnie; z osobna — p. Różnie.

Różnobarwistyp. Różnobarwny, różnokolorowy.

Różnobarwność, pstrokatość, różnokolorowość, pstrocizna.

Różnobarwny, Różnobarwisty, mający różne barwy, różnokolorowy, pstrokaty, pstry, mieniący ś.; przen., różnorodny, różny, rozmaity, różnokształtny.

Różnoboczny, mający boki różnej długości.

Różnobok, figura gieometryczna o bokach różnej długości.

Różnobrzmiący, niejednakowo brzmiący, różnogłośny; inaczej, odmiennie brzmiący; różnorodny, rozmaity, niejednolity.

Różnocenny, mający różną cenę, różny w cenie.

Różnociężki, mający różny ciężar.

Różnoczesny, Różnoczasowy, odnoszący ś. do różnych czasów.

Różnodążność, rozmaita dążność do czego.

Różnodrzewy, złożony z różnych drzew.

Różnodzielność, odrębność, odróżnianie ś., różnica.

Różnodźwięczny, p. Różnogłośny.

Różnofarbny, różnobarwny.

Różnogatunkowy, należący do różnych gatunków.

Różnogłośny, Różnogłosy, różnobrzmiący, wydający różne głosy.

Różnogniazdy, z różnych gniazd pochodzący.

Różnogwaryp. Różnogłośny; dotyczący różnych gwar ludowych, posługujący ś. różnemi gwarami.

Różnoherbowy, Różnoklejnotny, należący do różnych herbów.

Różnoimienny, mający różne imiona, różne nazwy; różnorodny.

Różnoistny, Różnoistotny, różnej natury, odmiennej istoty.

Różnojęzyczny, Różnojęzyki, Różnojęzykowy, mówiący różnemi językami, należący do różnych narodów.

Różnokątny, mający różnej wielkości kąty.

Różnokierunkowy, idący w różnych kierunkach.

Różnoklejnotny, Różnoherbowy, rzecz., szlachcic, pieczętujący ś. innym herbem.

Różnokolorowy, różnobarwny.

Różnokrajny, powykrawany w różny sposób, niejednostajny.

Różnokrajowy, pochodzący z różnych krajów.

Różnokrasny, Różnokrasy, mieniący ś. pięknemi barwami.

Różnokreślny kąt, w matem. = kąt, utworzony przez linję prostą i krzywą.

Różnokrotny, powtarzający ś. różną ilość razy.

Różnokształtny, mający różny odmienny kształt, inny pod względem kształtu; zmieniający kształt, zmienny, niejednostajny.

Różnolicie, przysł., różnorodnie, niejednostajnie.

Różnolicowy, Różnolicy, mający różne oblicze, odmienną powierzchowność; przedstawiający ś. inaczej z każdej strony.