Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/468

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wym; student medyczny, mieszkający w szpitalu, w klinice i doglądający chorych.

Internacjonalizm, łć., międzynarodowość, jej cecha, zasady.

Internacjonalny, łć., międzynarodowy.

Internacjonał łć., czerwony, związek internacjonalny, międzynarodówka, związek międzynarodowy socjalistyczny robotników; i. czarny, iron. duchowieństwo katolickie wszystkich krajów; i. złoty, iron. bogacze wszystkich krajów, jako solidarnie występujący przeciw socjalizmowi.

Internat, łć., zakład naukowy, w którym wychowańcy stale mieszkają.

Internista, łć., lekarz specjalista od chorób wewnętrznych.

Internować, łć., wyznaczyć komu ograniczone miejsce pobytu wewnątrz kraju; osiedlać w jakim miejscu za karę.

Internuncjusz, łć., zastępca nuncjusza, poseł papieski przy mniejszych dworach monarszych.

Interpelacja, łć., w zgromadzeniach parlamentarnych: zapytanie, zwrócone przez posła do przedstawiciela rządu w sprawie, dotyczącej polityki wewnętrznej lub zewnętrznej.

Interpelant, łć., wnoszący zapytanie do rządu w jakiej sprawie.

Interpelować, łć., wnosić zapytanie, wzywać do objaśnienia.

Interpelowany, łć., osoba, do której wniesiono zapytanie o jaką sprawę.

Interpolacja, łć., fałszowanie tekstu przez wtrącenie wyrazów lub zdań, nie istniejących w oryginale; w mat. wsunięcie nowych wyrazów między wyrazy danego szeregu, dokonane podług zasad matematycznych.

Interpolować, łć., wstawiać wyrazy a. zdania w tekst cudzy.

Interponować, łć., pośredniczyć, wstawiać się za kim, wnosić instancję.

Interpozycja, łć., wstawienie ś., wdanie.się, orędownictwo, pośrednictwo.

Interpretacja, łć., wyjaśnienie, wykład, wyłożenie, wytłumaczenie; wykonanie roli na scenie.

Interpretator, łć., wyjaśniający, tłumaczący, wykładający; wykonawca.

Interpretować, łć., objaśniać, wykładać, tłomaczyć; wykonywać rolę na scenie, oddawać ją należycie.

Interpunkcja, łć., gram, przecinkowanie, przestankowanie, nauka o stawianiu znaków przestankowych.

Interregnum, łć., ndm. bezkrólewie.

Interreks, łć., sprawiający władzę najwyższą w czasie bezkrólewia; prymas w dawnej Polsce.

Interrogacja, łć., zapytanie, badanie śledcze.

Interrogatorje, łć., pytania, spisane podczas śledztwa sądowego i potem zadawane świadkom.

Interrupcja, łć., przeszkoda, przerwanie.

Interwał, Interwal, łć., odstęp, przestanek, przerwa, pauza, przedział. w muz. odległość między tonami.

Interwencja, łć., wmieszanie ś., wdanie ś. w cudzą sprawę, pośredniczenie; i. zbrojna = wdanie się obcej siły zbrojnej między dwie strony wojujące.

Interwenjent, łć., pośredniczący; mieszający się między strony spór wiodące w celu pogodzenia.

Interwenjować, łć., wdawać się, pośredniczyć.

Interwertować, łć., przewrócić, zmienić, usunąć; fałszować przez przestawienie (ustępów pisma).

Interwjew, ang., widzenie się, wywiad, rozmowa koresponden-